1

JusThat

ไม่มีเงินจ้างทนายความ ทำยังไงดี

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ทั้งเงิน และเวลา และปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ คือ ไม่มีเงินจ้างทนายความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

เพราะสู้ค่าจ้างทนายความไม่ไหว ไม่จ้างทนายความแล้วจะฟ้องไ้ด้ยังไง ไม่รู้กฎหมายฐานะยากจนไม่มีเงินขึ้นศาล สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้คนขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บวกกับความกลัวว่าถ้าสู้ไปแล้วไม่ชนะ หากไม่ได้เงินคืนก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งเปล่า ๆ และอาจทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ แย่ลงไปอีก จึงเลือกที่จะไม่ฟ้องศาลต้องปล่อยให้คนผิดลอยนวลไปเฉย ๆ 

JusThat จึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับไม่มีเงินจ้างทนายความอยากปรึกษาฟรีต้องไปที่ไหน ปรึกษามาแล้วอยากฟ้องแต่ไม่มีเงินจะรับเงินช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้าง ถ้าอยากฟ้องศาลด้วยตัวเองทำได้ไหม มาใว้ให้คุณในบทความนี้แล้ว

ไม่มีเงินจ้างทนายความ

ไม่มีเงินจ้างทนายความ ปรึกษาฟรีได้ที่ไหน

การให้คำปรึกษาฟรีโดยทนายความมีอยู่ทั่วไปตามแฟลตฟอร์มต่าง ๆ แต่เป็นการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงที่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถลงลึกถึงรายละเอียดในคดีของคุณได้ หากคุณอยากได้คำปรึกษาโดยละเอียดก็จำเป็นต้องจ้างทนายความเป็นที่ปรึกษา แต่ถ้าหากไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างได้ แน่นอนว่าคุณกำลังเจอปัญหาใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าให้แล้ว แต่มีปัญหาก็มีหนทางแก้ไขถ้าคุณเชื่อมั่นในสิทธิของตนเองมากพอ อะไรก็ขวางกั้นคุณไม่อยู่ เพราะคุณสามารถขอคำปรึกษาฟรีจากทนายอาสาได้ พวกเขาจะเป็นทนายความที่สมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนฟรี โดยไปพบพวกเขาได้ที่

 • สภาทนายความ สภาทนายความประจำจังหวัด
 • ศาลจังหวัด ศาลแขวง ก็จะมีทนายอาสานั่งเวรคอยให้คำปรึกษาเหมือนกันนะ
 • สำนักงานอัยการประจำจังหวัด 
แต่คุณจะขอให้ทนายอาสาที่ให้คำปรึกษารับทำคดีฟรีให้เลยไม่ได้นะ เพราะทนายอาสาจะทำคดีให้คุณได้ต่อเมื่อคุณเป็นคนยากจน ไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและไม่ได้รับความเป็นธรรม และจะต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดก่อนเท่านั้น เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะมีการจัดทนายอาสามาดูแลคดีให้ ดังนั้น ทนายอาสาจะรับว่าความเองเลยไม่ได้ หรือจะติดต่อกลับมาทีหลังว่าจะว่าความให้เองก็ไม่ได้นะ 

ไม่มีเงินจ้างทนายความ มีหน่วยงานไหนให้เงินช่วยเหลือ

ปรึกษามาจากหลายที่แล้ว รู้ว่าสามารถฟ้องศาลได้แต่ยังติดปัญหาค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากค่าทนายความแล้วยังมีค่าธรรมเนียมศาล ค่าคำร้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากคุณไม่มีเงิน กำลังมีปัญหาทางรายได้ที่ไม่มากพอ มีภาระหนี้สินล้นตัวจนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ คุณสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ 

ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้ที่

 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 3. ส่งไปรษณีย์ สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 404 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 4. E-mail [email protected]
 5. สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 (ตลอด 24 ชม.)

ใครยื่นคำขอได้บ้าง

 1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง
 2. ยื่นคำขอเเทน เช่น สามี ภริยา ที่จดทะเบียนสมรส ผู้เเทนโดยชอบธรรม
 3. ผู้รับมอบอำนาจให้ยื่นคำขอเเทน

โดยการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมผู้ยื่นคำร้อง ผู้ต้องการฟ้อง ต้องการบังคับคดี ต้องทำไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบและศีลธรรมของประชาชน จึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ 

แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วต้องการความช่วยเหลือ ความผิดที่คุณต้องการต่อสู้ต้องเป็นความผิดที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่กระทบต่อประชาชนส่วนรวม ไม่กระทบต่อความสงบและศีลธรรมของประชาชน จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าไม่ได้ทำความผิด จึงจะสามารถรับเงินช่วยเหลือในการดำเนินคดีได้

ไม่มีเงินจ้างทนายความ สามารถฟ้องศาลได้ด้วยตัวเอง

จะฟ้องศาลมีทนายแล้วแล้วเหรอ ? ต้องเสียเงินจ้างทนายนะ ฟ้องไปจะคุ้มค่าทนายความไหม ? ต้องให้ทนายความยื่นฟ้องให้ นี่คือสิ่งที่คุณมักต้องได้ยินเมื่อไปปรึกษาคนรอบตัวว่าจะฟ้อง โดยเฉพาะคดีแพ่ง หรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ที่คุณต้องการเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ จากอีกฝ่าย ความกังวลเกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความก็จะเข้าปกคลุมอยู่รอบ ๆ ตัวคุณ ทำให้คิดไม่ตกว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง และสุดท้ายคุณอาจเลือกทิ้งโอกาสในการฟ้องร้องไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย 

แต่รู้หรือไม่ว่าการฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา คุณสามารถฟ้องศาลได้ด้วยตัวเอง เพราะอำนาจในการฟ้องอยู่ที่ตัวคุณ หากคุณมีที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการดำเนินคดี คุณก็สามารถขึ้นศาลได้ด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีก็จะลดลงไปมาก ถ้าหากเป็นคดีแพ่งที่ค่าเสียหายไม่มาก เงินที่ต้องการเรียกร้องไม่เยอะซึ่งจัดเป็นคดีมโนสาเร่ คุณอาจได้เงินคืนตั้งแต่ชั้นไกล่เกลี่ย เป็นชั้นแรกสุดในการขึ้นศาลโดยให้คู่ความมาพูดคุยตกลงกันว่าอีกฝ่ายจะจ่ายให้ไหม คุณจะให้เขาจ่ายเท่าไหร่ ถ้าขอลดจะลดให้ได้เท่าไหร่ ถ้าหากสามารถตกลงกันได้จะมีการพิพากษาตามยอม ไม่ต้องไปถึงชั้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท นัดตรวจพยานหลักฐาน และสืบพยาน แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งศาลพิพากษาให้อีกฝ่ายจ่ายเงินให้ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินจริง ๆ 

ดังนั้น หลักฐานต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย คลิปวิดีโอ เอกสาร แชทการสนทนา บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินคดี เพราะศาลคือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายเพื่อตัดสิน บางสิ่งอาจดูไม่สำคัญในสถานการณ์ปกติ แต่เมื่อคุณต้องใช้สิทธิตามกฎหมายสิ่งที่ไม่สำคัญก็สามารถมีความสำคัญขึ้นมาได้ คุณจึงควรใส่ใจกับหลักฐานทุกอย่างและเก็บรวบรวมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด 

และหากฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งอีกฝ่ายโดยที่ตัวเองไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ก็อาจโดนอีกฝ่ายฟ้องเนื่องจากการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอีกด้วยนะ

รู้หรือไม่?! ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ จะทำให้เรื่องถึงชั้นศาลได้เร็วขึ้น
JusThat ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท บริการส่งฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญา

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »