1

JusThat

ผู้รับเหมาทิ้งงาน
แบบไหนเข้าข่ายโดนโกง

วางแผนอยากจะปลูกบ้านในฝัน แผนทั้งปีมาพังเพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน ปัญหาที่ใครเจอก็คิดไม่ตก ไม่ว่าจะปลูกบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน วางระบบต่าง ๆ ไฟฟ้า น้ำประปา ท่อน้ำ ล้วนเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาและกำลังทรัพย์สูง คนจ้างแทบจะต้องฝากบ้านทั้งหลังไว้กับมือของผู้รับเหมาเลยทีเดียว

คุณอาจกำลังถูกโกงอยู่ ถ้าหาก… 

 • เบิกเงินไปแล้ว หนีหาย
 • เบิกเงินไปแล้ว งานไม่เสร็จ ส่งงานล่าช้า
 • เบิกค่าวัสดุเกินจริง เอาวัสดุเกรดต่ำมาใช้
 • งานไม่ได้มาตรฐาน พัง ตามตัวกลับมาซ่อมไม่ได้
 • โยนงานให้คนอื่น เปลี่ยนทีมคนสร้างบ่อย ๆ

คดีแพ่ง ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ผู้รับเหมาทิ้งงาน
ไม่ได้ทำสัญญาก็ฟ้องได้

การจ้างผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม จัดสวนหรืออะไรก็ตาม แม้จะจ้างปากเปล่า ผ่านโทรศัพท์ หรือการไลน์คุยกัน ก็ถือเป็นสัญญาจ้างทำของ สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยไม่ต้องมีสัญญา 

*****แต่หากมีสัญญาลงลายมือชื่อก็จะดีกว่า เพราะการฟ้องแบบปากเปล่า ต้องอาศัยหลักฐานประกอบหลายอย่าง เช่น รูปภาพที่ชัดเจน หลักฐานการตกลงกันที่ชัดเจน พยานบุคคล เป็นต้น

สาระสำคัญที่ควรมีตอนตกลงกัน

 1. ระยะเวลาการก่อสร้าง
 2. ค่าปรับกรณีที่ผิดนัด
 3. BOQ ที่มีรายละเอียดวัสดุ
 4. แบบการก่อสร้าง
 5. เงื่อนไขการจ่ายเงิน กี่งวด และวันที่เท่าไหร่บ้าง
 6. สร้างที่ไหน ที่อยู่ของสถานที่ก่อสร้าง
 7. ข้อมูลผู้รับเหมา**
 
**ควรเป็นชื่อเดียวกันกับที่เราโอนเงินให้

รีบดำเนินการก่อนหมดอายุความ การฟ้องร้องกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานจะมีอายุความ 2 ปี ส่วนการฟ้องร้องเพื่อให้ผู้รับเหมารับผิดชอบที่ส่งงานไม่ได้มาตรฐาน หรืองานชำรุดบกพร่อง จะมีอายคุวาม 1 ปีนับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น หรือรู้ตัวว่าเกิดขึ้น

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ผู้รับเหมาทิ้งงาน
ฟ้องยังไงให้ได้เงินคืน

กรณีที่ผู้รับเหมาเบิกเงินไปแล้วเอาของมาลงไว้เฉย ๆ แต่ไม่มาทำงาน เราสามารถเรียกเงินค่าก่อสร้างคืนได้ หรือเรียกเงินค่าปรับส่งงานช้า เช่น เบิกเงินไปทั้งหมด 100,000 บาท แต่ประเมินดูแล้วเป็นค่าของ 80,000 บาท เราสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วเรียกเงินส่วนต่างคืน หรือจะให้คืนเงินทั้งหมดเลยก็ทำได้ 

*****โดยผู้ว่าจ้างหาคนมาประเมินค่าแรงและค่าของได้

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท ประหยัดค่าจ้างทนายความได้หลายหมื่นบาท

 1. แอดไลน์ @justhatapp 
 2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

ผู้รับเหมาทิ้งงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้รับเหมาก่อสร้าง ทิ้งงาน เทงานแบบนี้ ผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรบ้าง

1. ตกลงกันไว้ว่าจะวางระบบไฟฟ้าให้เสร็จในสิ้นเดือน  จนผ่านมาแล้วสองเดือนงานก็ยังไม่มีวี่แววจะเสร็จ เจอแบบนี้เข้ากับมาตรา

ผิดกฎหมายแพ่ง มาตรา 593 ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ มิพักต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลย

2. ตกลงกันไว้ว่าให้เข้ามาวางระบบท่อปะปา ส่งมอบงานได้หกเดือนท่อตันเพราะช่างใช้ท่อผิดขนาด 

ผิดกฎหมายแพ่ง มาตรา 600  ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้

3. จ้างผู้รับเหมาคนนี้ไว้ โดนผู้รับเหมาเอาเงินไปจ้างช่างคนอื่นในราคาถูกกว่ามาทำงานให้แทน แล้วงานเสียหาย 

ผิดกฎหมายแพ่ง มาตรา 607 ผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง

JusThat – รู้โอกาสแพ้ชนะ
ฟ้องแล้วคุ้มหรือไม่? ภายใน 5 นาที

1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp