1

JusThat

1

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »

3 สิ่งต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะค้ำประกันให้คนอื่น

3 สิ่งต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะไปค้ำประกันให้คนอื่น ว่าด้วยเรื่องการค้ำประกัน เป็นปกติที่เจ้าหนี้ต้องการให้มีคนค้ำประกัน กรณีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่มีม

Read More »

ดราม่า ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า

“ปังชา” คำนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ ดราม่า #ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชี่ยลเพียงชั่วข้ามคืนกับ #ปังชา ว่าด้ว

Read More »
การจดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย การจดทะเบียนสมรสซ้อนนั้นจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1495 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะ หรือยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1497 เมื่อศาลได้พิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะแล้ว ความเป็นโมฆะนั้นก็จะมีผลย้อนกลับไปนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนสมรสนั้น จึงเท่ากับว่า การสมรสซ้อนไม่มีผลมาตั้งแต่แรกนั่นเอง

จดทะเบียนสมรสซ้อน มีผลเท่ากับ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

จดทะเบียนสมรสซ้อน มีผลเท่ากับ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส นี่ก็ปี 2023 แล้ว ยังจะมีใครไปจดทะเบียนสมรสซ้อนกันได้อีกเหรอ ในปัจจุบันการจดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นสิ่งท

Read More »
ให้โดยเสน่หาจะเรียกคืนได้ไหมถ้าผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้

3 เหตุผล ถอนคืนการให้โดยเสน่หา มีอะไรบ้าง

3 เหตุผล เพิกถอนคืนการให้โดยเสน่หา มีอะไรบ้าง มาอ่านกัน มีใครเคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราให้ทรัพย์สินกับคนอื่นโดยเสน่หา แล้วต่อมาอยากจะเรียกคืน เราจะสามาร

Read More »
สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหนก็ได้เงินแค่วันนั้น ลูกจ้างรายวันไม่ใช่พ

Read More »
ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ทำหนังสือสัญญา ไม่เท่ากับ ไม่มีสัญญา

ปล่อยเช่า เช่าอยู่ ไม่มีหนังสือสัญญา ไม่เท่ากับ ไม่มีสัญญา

ปล่อยเช่า เช่าอยู่ ไม่มีหนังสือสัญญา ไม่เท่ากับ ไม่มีสัญญา การปล่อยเช่าบ้าน ให้เช่าคอนโด ปล่อยเช่าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp