1

JusThat

หากคุณกำลังคิดไม่ตก...

คดีเล็ก เสียหายน้อย จ้างทนายคุ้มหรือไม่?

JusThat ช่วยให้คำตอบได้

เราให้คำแนะนำจากปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รู้โอกาสแพ้ชนะ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  • ค่าบริการฟ้อง
  • ค่าธรรมเนียมศาล
  • ค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด

*ประเมินฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง*

จ้างทนายด่วน

หากคุณกำลังคิดไม่ตก...

คดีเล็ก ๆ
ถ้าจะฟ้อง
คุ้มหรือไม่?

JusThat ช่วยตอบได้

โอกาสชนะคดี
คำแนะนำเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*ประเมินฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง*

จ้างทนายด่วน
justhat-tnnstartup
justhat-dailynews
justhat-thairathonline
justhat-urbancreature
justhat-depa
justhat-nia
justhat-depa
justhat-nia

คดีเล็กงบน้อย JusThat ช่วยจัดการให้

เลือกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ

ทุกเรื่องราว "แตกต่างกัน"
ใส่ใจทุกรายละเอียด

เราใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมือนคุณกำลังนั่งคุยกับเพื่อน
เพื่อไม่ให้สับสนจากภาษากฎหมายที่ซับซ้อน และ “งง”

ดูเพิ่มเติม ประเภทคดีที่ให้บริการ

ด้วยประสบการณ์ด้านทนายและว่าความรวมกว่า 40 ปี
ในรูปแบบคดีที่หลากหลาย ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา
ให้คุณมั่นใจว่าจะได้คำแนะนำที่ถูกต้องและทำตามได้จริง

ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกปัญหา

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com
Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

ประเมินความคุ้มค่าในการฟ้อง

อยากจะฟ้อง แต่ยังไม่แน่ใจ
ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือ โอกาสชนะมากแค่ไหน ?

โดยประเมินจาก “ข้อมูลหลักฐาน” และ “ธรรมชาติของปัญหา”
เพราะคดีแต่ละประเภท อาจให้น้ำหนักหลักฐานแตกต่างกัน

พร้อมแจกแจงทุกค่าใช้จ่าย ให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจน
ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า “คุ้มค่า” ในการฟ้องดำเนินคดี

รู้คำตอบภายใน 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

ฟ้องดำเนินคดีได้เลยทันที

ฟ้องง่ายใน "ปุ่ม" เดียว
ดำเนินการทันที ไม่ต้องรอ

หากคุณพิจารณาแล้วว่า “ฟ้องแล้วคุ้ม”
เราช่วยดำเนินการทำเรื่องส่งฟ้องให้ได้ทันที

เพียงชำระเงิน* และส่งเอกสารหลักฐานให้เราตรวจสอบ
และไปขึ้นให้การที่ศาลตามวันนัดไต่สวนคดี โดยเราจะดูแล
แนะนำทุกขั้นตอน รวมถึงติดตามผลให้ตลอดจนคดีสิ้นสุด

ดูแลทุกขั้นตอน ติดตามจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ฟ้องออนไลน์
JusThat คือใครและทำอะไร

JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเองและบริการทางกฎหมายที่ ติดตามได้ ตรวจสอบได้ และรีวิวได้

ด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายรวมกว่า 40 ปี พร้อมแก้ปัญหาให้กับคนตัวเล็ก ช่วยให้คดีเล็กๆ ฟ้องด้วยตัวเองได้ เพื่อประหยัดค่าทนายความที่ไม่จำเป็น เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเล่าความจริงได้

เครือข่ายทนายความมืออาชีพ สำหรับคดีที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน เรามีเครือข่ายนักกฎหมายและทนายมืออาชีพ ป้องกันปัญหาเรื่องการทิ้งคดี หรือหลอกลวงว่ามีความเชี่ยวชาญในคดีนั้นจริง

เริ่มใช้งาน JusThat ได้ง่ายๆ
1. แอดไลน์ @justhatapp
2. เลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
3. เริ่มใช้งานได้เลยทันที!

JusThat คือ

กษิดิศ กาลวันตวานิช
CEO & Co-Founder

ประสบการณ์โดยตรงผู้เสียหายคดีเล็กๆ
เช่น ถูกผู้รับเหมาโกง โดนริบเงินประกันค่าเช่า
จ้างผลิตของแล้วเงียบหาย ให้ยืมเงินไม่คืน ฯลฯ

นรุตม์ชัย บุนนาค
COO & Co-Founder

ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกว่า 5 ปี
เจ้าของเพจ LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายหลากหลายบริษัท

เชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาท การเจรจาไกล่เกลี่ย
ทรัพย์สินทางปัญญา นิติกรรมสัญญา อสังหาริมทรัพย์
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ กฎหมายอาหารและยา
การนำเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Uni. of Southern California
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Cornell University

ดร. รุจิระ บุนนาค
Advisory Board

อนุญาโตตุลาการ ทนายความกว่า 40 ปี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายมารุต
บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เชี่ยวชาญด้านการว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา
นิติกรรมสัญญา กฎหมายพาณิชยนาวี
การลงทุนต่างประเทศ ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและข้อพิพาททางการแพทย์
กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
– พระราชบัญญัติล้มละลาย
– พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
– พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
– พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

เลือกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ

ทุกเรื่องราว
"ไม่เหมือนกัน"

เราใส่ใจทุกรายละเอียด

ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลาย
ไม่ตกหล่น ครบทุกเรื่องราว
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องแปล

ดูเพิ่มเติม ประเภทคดีที่ให้บริการ

เพื่อให้คุณได้คำแนะนำเบื้องต้น
ที่ถูกต้องและทำตามได้จริง

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

ประเมินความคุ้มค่าในการฟ้อง

โอกาสแพ้ชนะ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ได้คำตอบภายใน 5 นาที

จากเรื่องราวปัญหาของคุณ
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เราประเมินโอกาสชนะได้ทันที

พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าจ้างทนาย 
ค่านำหมาย
ค่าจัดการเอกสาร และ อื่นๆ

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

ฟ้องดำเนินคดีได้เลยทันที

กด "ปุ่ม" เดียว
ดำเนินการทันที
ไม่ต้องรอนาน

เพียงส่งเอกสารหลักฐาน
เราจะตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อทำเอกสาร และส่งฟ้องทันที

พร้อมดูแลแนะนำทุกขั้นตอน
รวมถึงติดตาม รายงานผล
ตลอดจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ฟ้องออนไลน์
เราคือใครและทำอะไร?

JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเองและบริการทางกฎหมายที่ ติดตามได้ ตรวจสอบได้ รีวิวได้


ด้วยประสบการณ์รวมกว่า 40 ปี
เราพร้อมแก้ปัญหาให้กับคนตัวเล็ก
ช่วยให้คดีเล็กๆ ฟ้องด้วยตัวเองได้
เพื่อประหยัดค่าทนายความที่ไม่จำเป็น
เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเล่าความจริงได้

เครือข่ายทนายความมืออาชีพ
สำหรับคดีที่ยุ่งยากและซับซ้อน
เรามีเครือข่ายทนายความมืออาชีพ
ป้องกันปัญหาเรื่องการทิ้งคดี
ทนายปลอม ทนายหลอกลวง
ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในคดีนั้นจริง

JusThat คือ

เริ่มใช้งาน JusThat ได้ง่ายๆ
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ช่วยคุณตัดสินใจ “ฟ้องคุ้มหรือไม่?”

1. แอดไลน์ @justhatapp
2. เลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
3. เริ่มใช้งานได้เลยทันที!

ดร. รุจิระ บุนนาค
Advisory Board

อนุญาโตตุลาการ ทนายความกว่า 40 ปี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำนักงานศาลยุติธรรม
กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

นรุตม์ชัย บุนนาค
COO & Co-Founder

ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกว่า 5 ปี
เจ้าของเพจ LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายหลากหลายบริษัท

กษิดิศ กาลวันตวานิช
CEO & Co-Founder
ประสบการณ์โดยตรงผู้เสียหายคดีเล็กๆ
เช่น ถูกผู้รับเหมาโกง โดนริบเงินประกันค่าเช่า
จ้างผลิตของแล้วเงียบหาย ให้ยืมเงินไม่คืน

เสียงจากผู้ใช้บริการ JusThat

ยอดเงินก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแค่ 10,000 บาท แต่เราก็อยากได้คืน
จะฟ้องแค่ค่าทนายก็เกิน 5,000 บาทแล้ว ตอนแรกเราเลยถอดใจ
จนมาเจอ JusThat แค่กรอกข้อมูลไม่กี่นาที ค่าดำเนินการแค่ 1,500 บาท แต่ว่าช่วยเราได้เยอะเลย

ซื้อของออนไลน์ แล้วโดนโกง
แต่ตำรวจบอกเป็นคดีแพ่ง

JusThat ช่วยให้ผมได้เงินค่าต่อเติมบ้านคืนจากผู้รับเหมา จากที่ตอนแรกคิดว่าเงิน 80,000 ที่เค้าเบิกไปก่อนเราจะต้องเสียไปแล้ว ฟ้องทนายก็ต้องใข้เงินอีกหลายหมื่น ดีที่ได้ JusThat ช่วยไว้ ทั้งรวดเร็ว ราคาเป็นมิตร ทีมงานก็ไว้ใจได้ ดีจริงๆครับ

ก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ติดต่อเข้ามาที่ JustThat จำได้ว่าตอนนั้นถูกเพื่อนสนิท โกงเงินทืยืมไป 20,000 บาท แล้วไม่ยอมคืน ลองปรึกษาทนายและคนอื่นๆ เค้าก็บอกจะฟ้องก็ไม่คุ้ม เราก็ได้แต่เครียด จนมาเจอบริการของ JusThat ตั้งแต่เริ่ม จนถึงฟ้องร้องได้เงินคืน ใช้เวลาน้อยมาก ไม่ถึงเดือนเลย แถมค่าใช้จ่ายก็ถูกมาก ทั้งๆที่ช่วยเหลือเราทุกอย่างเลย

ให้เพื่อนยืมเงิน ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้คืน

เช่าคอนโดอยู่จนครบ 1 ปี แต่ตอนย้ายออกเจ้าของห้องไม่ยอมคืนเงินประกันให้ นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว เงินประกันไม่เท่าไหร่แค่ 50,000 กว่า แต่จะฟ้องศาล ติดต่อทนายค่าใช้จ่ายก็เกือบครึ่งของเงินที่หายไปแล้ว ถ้าไม่ได้ JusThat ผมว่าคงไม่มีทางที่ผมจะฟ้องได้เงินคืนมา ค่าดำเนินการทั้งหมดไม่ถึง 5,000 บาทเองครับ

เช่าคอนโด ย้ายออกแต่ไม่ได้เงินประกันคืน

ยอดเงินก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแค่ 10,000 บาท แต่เราก็อยากได้คืน ถ้าจะฟ้องแค่ค่าทนายก็เกิน 5,000 บาทแล้ว ตอนแรกเราเลยถอดใจ จนมาเจอ JusThat แค่กรอกข้อมูลไม่กี่นาที ค่าดำเนินการแค่ 500 บาท แต่ว่าช่วยเราได้เยอะเลย

ซื้อของออนไลน์
แล้วโดนโกง แต่ตำรวจบอกเป็นคดีแพ่ง

JusThat ช่วยให้ผมได้เงินค่าต่อเติมบ้านคืนจากผู้รับเหมา จากที่ตอนแรกคิดว่าเงิน 80,000 ที่เค้าเบิกไปก่อนเราจะต้องเสียไปแล้ว ฟ้องทนายก็ต้องใข้เงินอีกหลายหมื่น ดีที่ได้ JusThat ช่วยไว้ ทั้งรวดเร็ว ราคาเป็นมิตร ทีมงานก็ไว้ใจได้ ดีจริงๆครับ

ก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน
ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ติดต่อเข้ามาที่ JustThat จำได้ว่าตอนนั้นถูกเพื่อนสนิท โกงเงินทืยืมไป 20,000 บาท แล้วไม่ยอมคืน ลองปรึกษาทนายและคนอื่นๆ เค้าก็บอกจะฟ้องก็ไม่คุ้ม เราก็ได้แต่เครียด จนมาเจอบริการของ JusThat ตั้งแต่เริ่ม จนถึงฟ้องร้องได้เงินคืน ใช้เวลาน้อยมาก ไม่ถึงเดือนเลย แถมค่าใช้จ่ายก็ถูกมาก ทั้งๆที่ช่วยเหลือเราทุกอย่าง

ให้เพื่อนยืมเงิน
ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้คืน

เช่าคอนโดอยู่จนครบ 1 ปี แต่ตอนย้ายออกเจ้าของห้องไม่ยอมคืนเงินประกันให้ นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว เงินประกันไม่เท่าไหร่แค่ 50,000 กว่า แต่จะฟ้องศาล ติดต่อทนายค่าใช้จ่ายก็เกือบครึ่งของเงินที่หายไปแล้ว ถ้าไม่ได้ JusThat ผมว่าคงไม่มีทางที่ผมจะฟ้องได้เงินคืนมา ค่าดำเนินการทั้งหมดไม่ถึง 5,000 บาทเองครับ

เช่าคอนโด ย้ายออก
แต่ไม่ได้เงินประกันคืน

คดีเล็กเลือกใช้ JusThat

ทำไมเพียงเพราะ “คดีเล็ก” จ้างทนายความไม่ไหว ถึงต้องปล่อยผ่านไปเฉยๆ ?

คดีเล็กเลือกใช้
JusThat

ทำไมเพียงเพราะ “คดีเล็ก”
หรือเพราะ “จ้างทนายไม่ไหว”
ถึงต้องปล่อยผ่านไปเฉยๆ ?

*ประเมินค่าใช้จ่ายและโอกาสชนะ ฟรี!
ตลอด 24 ชั่วโมง*

JusThat – รู้โอกาสแพ้ชนะ
ฟ้องแล้วคุ้ม ภายใน 5 นาที

justhat-tnnstartup
justhat-dailynews
justhat-thairathonline
justhat-urbancreature
justhat-depa
justhat-nia
justhat-depa
justhat-nia
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp