1

JusThat

สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหน

Read More »
ยื่นคำยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิ

Read More »
ศาลยุติธรรม 58 แห่งที่ให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ผ่าน e-Filing

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566 การยื่นคำร้องขอ

Read More »
เช่าบ้านเช่าคอนโด เมื่อมีทรัพย์สินเสียหายจากสภาพการใช้งานและเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซม และผู้เช่าได้บอกกล่าวให้ซ่อมแซมแล้ว แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อม กรณีแบบนี้ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านจะบอกเลิกสัญญา ได้หรือไม่

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านจะบอกเลิกสัญญา ได้หรือไม่ เช่าบ้าน เช่าคอนโด ใคร ๆ ก็อยากได้ที่อยู่อาศัยดี

Read More »

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องระหว

Read More »

ลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างไล่ออกได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างไล่ออกได้เลย โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน ลูกจ้างค

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp