1

JusThat

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านจะบอกเลิกสัญญา ได้หรือไม่

เช่าบ้าน เช่าคอนโด ใคร ๆ ก็อยากได้ที่อยู่อาศัยดีดี อยู่อย่างปลอดภัยไร้กังวล ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองและทรัพย์สิน หรือไม่มีความชำรุดเสียหายที่ทำให้ตัวเองมีค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มขึ้น 

และในกรณีความชำรุดเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้เช่า บริวารของผู้เช่า และไม่ใช่การชำรุดบกพร่องเล็กน้อย คือ ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ตามอายุการใช้งาน  และผู้เช่าก็ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีตามปกติที่คนทั่วไปต้องทำอยู่แล้ว แต่ปรากฎว่าเมื่อผู้เช่าไปแจ้งให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซม ผู้ให้เช่ากลับเมินเฉยและผลักภาระไปให้ผู้เช่า ไม่ยอมเข้าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย กรณีนี้ผู้เช่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง จะบอกเลิกสัญญาเช่าและย้ายออกก่อนครบกำหนดได้ไหม หรือต้องอดทนอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบอายุตามสัญญา บทความนี้ JusThat มีคำตอบ

เช่าบ้าน เช่าคอนโด ใครมีหน้าที่ต้องดูแลและซ่อมอะไรบ้าง

  • ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์ที่ให้เช่าที่จำเป็น ทั้งก่อนและในระหว่างเวลาการเช่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานของผู้เช่าตามปกติหรือตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าด้วย 
  • ผู้เช่ามีหน้าที่ในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การทำความสะอาด เก็บกวาด การใส่นำมันหล่อลื่นตามบานประตู กลไกเคลื่อนไหวต่าง ๆ
  • ผู้เช่ามีหน้าที่ซ่อมแซมเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ การเปลี่ยนกลอนประตู
  • ผู้เช่ามีหน้าที่ซ่อมแซมในกรณีที่มีจารีตประเพณีเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ว่าผู้เช่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายและผู้เช่าได้พบเห็นความเสียนั้น ถ้าเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย ผู้เช่าก็ต้องรีบทำการซ่อมแซมให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นการซ่อมใหญ่ เช่น ผนังร้าว คานร้าว แผ่นฝ้าถล่ม ท่อน้ำที่ติดมากับตัวบ้านแตก มีน้ำรั่วซึม เป็นต้น กรณีนี้ผู้เช่าจะต้องรีบแจ้งผู้ให้เช่าทราบ เพื่อให้ผู้ให้เช่าทำการซ่อมแซมทันทีที่ผู้เช่าพบความชำรุดเสียหายกับทรัพย์ที่เช่านั้น โดยอาจทำการแจ้งด้วยวิธีการส่งโนติสแจ้งซ่อมแซมบ้านไปให้ผู้ให้เช่าก็ได้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านบอกเลิกสัญญาได้

ถ้าผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าแล้ว แต่ผู้ให้เช่ายังเมินเฉย ไม่ทำการซ่อมแซม พูดจาผลักภาระไปให้กับผู้เช่า  กรณีนี้อาจแบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

  • ผู้เช่าดำเนินการซ่อมแซมเองได้  และเรียกร้องค่าซ่อมแซมจากผู้ให้เช่าได้ โดยค่าซ่อมแซมนั้นต้องเป็นไปโดยความจำเป็นและสมควร หรือ
  • บอกเลิกสัญญาเช่า ถ้าความชำรุดบกพร่องที่ผู้ให้เช่าละเลยไม่ซ่อมแซมนั้นต้องร้ายแรงถึงขนาดหรือเป็นเหตุให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าไม่ได้หรือได้แต่ไม่ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า เช่น ท่อน้ำที่ฝังอยู่ในอาคารแตก มีน้ำรั่วซึมออกมาเป็นจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร และผู้เช่าก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ ต้องคอยปิดปั๊มน้ำไว้เสมอ ถ้าเปิดปั๊มน้ำก็จะรั่วซึม อีกทั้งยังทำให้ผู้เช่าต้องรับภาระจ่ายค่าน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้น้ำตามปกติด้วย เป็นต้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 551 ถ้าความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุถึงแก่ผู้เช่าจะต้องปราศจากการใช้และประโยชน์ และผู้ให้เช่ายังแก้ไขได้ไซร้ ผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าให้จัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นก่อน ถ้าและผู้ให้เช่าไม่จัดทำให้คืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ หากว่าความชำรุดบกพร่องนั้นร้ายแรงถึงสมควรจะทำเช่นนั้น

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »