1

JusThat

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คือ การที่สิทธิเรียกร้องเปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้คนเดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่ โดยผลของกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 226 วรรคแรก บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตน

เช่น A เป็นเจ้าหนี้ B โดยมี C เป็นผู้ค้ำประกัน แต่ B ยืมเงินแล้วไม่คืนให้ A ทำให้ C ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้แทน B ทั้งหมด มีผลให้สถานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ระหว่าง A และ B สิ้นสุดลง แต่ C ที่ชำระหนี้แทนกลายเป็นเจ้าหนี้ของ B แทนที่ A 

สรุปได้ว่า หนี้ของ B ไม่ได้หายไปไหน B ยังคงเป็นหนี้อยู่ต่อไปจนกว่า B จะหาเงินมาชำระหนี้จนครบ เพียงแต่ว่าตัวเจ้าหนี้ได้เปลี่ยนจาก A ไปเป็น C เราเรียกการเปลี่ยนมือเจ้าหนี้แบบนี้ว่า เข้ารับช่วงสิทธิ ซึ่ง C จะมีสิทธิเรียกร้อง ฟ้องไล่เบี้ยให้ B ชำระหนี้ให้ C ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693

     มาตรา 693 ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้น
     อนึ่ง ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn

ลักษณะทั่วไปของรับช่วงสิทธิ

การรับช่วงสิทธิต้องเป็นไปโดยผลของกฎหมายเท่านั้นนะ ไม่ใช่ใครที่ไหนก็รับช่วงสิทธิไปได้ ว่ากันง่าย ๆ ก็คือ ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้มีการรับช่วงสิทธิกันได้เท่านั้น และเมื่อมีการชำระหนี้แทนกัน การรับช่วงสิทธินั้นก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีใครร้องขอรับช่วงสิทธิ เพราะการรับช่วงสิทธิไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากเจตนาของคู่สัญญา แต่เป็นเรื่องที่เกิดจากอำนาจกฎหมาย

รับช่วงสิทธิ มีลักษณะทั่วไปตามนี้

  • รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ไม่คำนึงถึงว่าคู่กรณีต้องการให้มีผลตามนั้นหรือไม่

  • รับช่วงสิทธิมีจำกัดอยู่เฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้ให้รับช่วงสิทธิได้เท่านั้น

  • รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย 

  • รับช่วงสิทธิมีผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชำระหนี้แทนลูกหนี้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ของลูกหนี้

หากคดีมีความซับซ้อน?! 
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

3 สิ่งต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะค้ำประกันให้คนอื่น

3 สิ่งต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะไปค้ำประกันให้คนอื่น ว่าด้วยเรื่องการค้ำประกัน เป็นปกติที่เจ้าหนี้ต้องการให้มีคนค้ำประกัน กรณีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่มีม

Read More »