1

JusThat

3 สิ่งต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะไปค้ำประกันให้คนอื่น

ว่าด้วยเรื่องการค้ำประกัน เป็นปกติที่เจ้าหนี้ต้องการให้มีคนค้ำประกัน กรณีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากพอมาค้ำประกันหนี้ของตัวเองได้ บรรดาเพื่อนสนิท มิตรสหาย พี่น้อง พ่อแม่ ญาติ จึงถูกขอให้มาเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้กับเจ้าหนี้แทน 

และในบทความนี้ JusThat จะมาเล่าเกี่ยวกับ 3 สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้ ก่อนหมดตัวเพราะไปค้ำประกันให้คนอื่น 

ผู้ค้ำประกันมีสิทธิขอให้เจ้าหนี้ติดตามเรียกลูกหนี้มาชำระหนี้ก่อนตนได้

สัญญาค้ำประกัน เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกัน และในหลาย ๆ ครั้ง เจ้าหนี้ก็มักจะส่งโนติสไปบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะส่งโนติสไปทวงหนี้กับผู้ค้ำประกัน เหมือนเป็นการกดดันกลาย ๆ ให้ผู้ค้ำประกันไปทวงหนี้กับลูกหนี้แทนตัวเอง หรือเจ้าหนี้อาจโชคดีเจอผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทนลูกหนี้ให้จบ ๆ ไปเลยก็มี

กรณีเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้แล้ว แต่ผู้ค้ำประกันเห็นว่าลูกหนี้ควรรับผิดชอบหนี้ของตัวเองก่อน ไม่ใช่ทำตัวเป็นคนหวงหนี้ มีแต่หนีและไม่จ่าย ซ้ำยังทิ้งภาระไว้ให้ผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิขอให้เจ้าหนี้ติดตามเรียกลูกหนี้มาชำระหนี้ก่อนตนได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688

     มาตรา 688 เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต

Facebook
Twitter
LinkedIn

เจ้าหนี้ต้องบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน

กรณีเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แล้ว แต่ผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่า ลูกหนี้ยังมีปัญญาชดใช้หนี้ได้อยู่ ลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะนำไปชำระหนี้ได้ และการจะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก กรณีนี้เจ้าหนี้จะต้องไปบังคับการชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน แล้วค่อยมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่

     มาตรา 689 ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยากไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน

ผู้ค้ำประกันฟ้องไล่เบี้ย เรียกเงินและดอกเบี้ยที่ใช้หนี้แทนจากลูกหนี้ได้

กรณีผู้ค้ำประกันได้รับโนติสแล้วอยากตัดจบปัญหาไปเร็ว ๆ ไม่อยากให้เจ้าหนี้มาตามทวงบ่อย ๆ ก็เลยยอมชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ตาม ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อศาล เพื่อไล่เบี้ยให้ลูกหนี้ชำระเงินและดอกเบี้ยที่ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทนไปแล้วได้ 

     มาตรา 693 ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้น
     อนึ่ง ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »