1

JusThat

ผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินไปแล้วทำงานไม่เสร็จ ผู้ว่าจ้างเรียกเงินส่วนที่เหลือคืนได้

ผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินไปแล้วทำงานไม่เสร็จ ผู้ว่าจ้างเรียกร้องอะไรได้บ้าง

ผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินไปแล้วทำงานไม่เสร็จ ผู้ว่าจ้างเรียกร้องอะไรได้บ้าง กรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินไปแ

Read More »
ทางเลือกในการฟ้องคดีผู้บริโภค

JusThat แนะนำแนวทางฟ้องคดีผู้บริโภค มีทางเลือกอะไรบ้าง

ฟ้องคดีผู้บริโภค มีทางเลือกอะไรบ้าง เพราะการบริโภคเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต มีผู้ซื้อต้องมีผู้ขาย มีผู้ใช้บริ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงา

Read More »

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี อ่านหัวข้อแล้วรู้สึกขัดแย้งอยู่หรือเปล่า บังคับคดีได้เก

Read More »

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะไม่ได้ไป

Read More »

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร อ่านหัวข้อแล้วงงและกำลังสงสัยอยู่ใช่

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp