1

JusThat

นิติบุคคล คือใคร

นิติบุคคล คือใคร ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ JusT

Read More »

บุคคลธรรมดา คือใคร

บุคคลธรรมดา คือใคร ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ Ju

Read More »

นายจ้าง คือใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม

นายจ้าง คือใครหัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม เวลาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งหนึ่งที่นายจ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงา

Read More »

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ปัจจุบันการเช่าชุดเที่ยวคาเฟ เช่าชุดเ

Read More »

เอกสารปลอม คืออะไร ทำแบบไหนเข้าข่ายความผิดฐานปลอมเอกสาร

เอกสารปลอม คืออะไร ทำแบบไหนเข้าข่ายความผิดฐานปลอมเอกสาร ข่าวใช้เอกสารปลอมมีมาให้เห็นได้เรื่อย ๆ ถ้าลองค้นหาดูแ

Read More »

ไขข้อข้องใจ ประมาทร่วม คืออะไร มีจริงในข้อกฎหมายหรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ ประมาทร่วม คืออะไร มีจริงในข้อกฎหมายหรือไม่ เวลาเกิดอุบัติเหตุและมีการนำข่าวมาเสนอผ่านช่องทางต่าง

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp