1

JusThat

ระวัง ท้าวแชร์มือผี มีความผิดฐานฉ้อโกง

การเล่นแชร์เป็นหนึ่งในวิธีระดมทุน และลงทุนระยะสั้นที่ประชาชนนิยมเล่นกัน เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและยังได้ดอกเบี้ยจากการเล่นแชร์ด้วย แต่ก็ต้องระวังท้าวแชร์มือผีที่ตั้งใจมาโกงลูกแชร์ในวงตั้งแต่แรกด้วย และในบทความนี้ JusThat จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องท้าวแชร์มือผี แอลอ้างบุคคลอื่นมาประมูลแชร์แล้วเอาเงินไปใช้เอง พอได้เงินเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดวงแชร์หนี ประกาศวงแชร์ล้ม ท้าวแชร์มือผีเหล่านี้จะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 

การเล่นแชร์ คืออะไร และ ท้าวแชร์ คือใคร

การเล่นแชร์ ภาษาอังกฤษ Rotating savings คือ วิธีการลงทุนและหมุนเวียนเงินวิธีหนึ่ง เรียกว่า เล่นแชร์ ซึ่งมีนายวงแชร์(ท้าวแชร์)เป็นผู้รวบรวมเงินของสมาชิกในวงแชร์(ลูกวงแชร์) แล้วนำเงินนั้นไปเปียแชร์โดยให้สมาชิกในวงประมูล ใครให้ดอกเบี้ยสูงสุดคนนั้นก็ได้เงินที่รวบรวมมาในงวดนั้นไป หรือประมูลด้วยวิธีอื่นตามที่สมาชิกในวงตกลงกันไว้ตามสัญญาการเล่นแชร์ โดยทำไปแบบนี้จนครบรอบตามจำนวนสมาชิกในวงแชร์ และท้าวแชร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในวงแชร์ เช่น สำรองเงินจ่ายแทนลูกวงแชร์ที่ไม่จ่ายเงินเข้าวงแชร์ตามกำหนด เป็นต้น

ตัวอย่าง A เปิดวงแชร์มีสมาชิก 10 คน ตกลงกันให้มีเงินกองกลาง 100,000 บาท โดยส่งเงินเข้ากองกลางทั้งหมด 10 งวด งวดละ 10,000 บาทต่อคน แปลว่า A จะเก็บเงินกองกลางงวดที่ 1 ได้จำนวน 100,000 บาท และคนที่มีสิทธิ์ได้เงินในงวดนี้ไป อาจเป็น A ซึ่งเป็นท้าวแชร์มีสิทธิ์ได้ก่อนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรืออาจเป็นสมาชิกคนอื่นที่เปียแชร์ได้ตามที่ตกลงกัน เมื่อถึงงวดที่ 2 A เก็บเงินจากสมาชิกทุกคนได้ 100,000 บาท โดยเงิน 100,000 บาทนี้จะถูกนำไปให้สมาชิกในวงประมูลว่าใครจะได้เงินในงวดนี้ไป ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบจำนวนสมาชิกทั้ง 10 คน หรือ 10 งวดนั่นเอง และมีเงินหมุนเวียนในวงแชร์วงนี้รวมกันทุกงวดแล้วจำนวน 1,000,000 บาท

เมื่อมีการเปิดวงแชร์ขึ้นมาแล้วสมาชิกในวงแชร์และท้าวแชร์จะผูกพันกันด้วยสัญญาเล่นแชร์ ซึ่งท้าวแชร์มีหน้าที่ต้องระดมเงินเข้ากองกลางมาให้สมาชิกในวงแต่ละมือได้ประมูล และสมาชิกวงแชร์(ลูกแชร์)มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองกลางตามจำนวนจนครบทุกงวดและจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ถ้ามีใครในวงไม่ว่าจะเป็นท้าวแชร์หรือลูกแชร์ทำผิดสัญญา ไม่ทำตามที่ตกลงกัน อาจเพราะไม่มีเงินส่ง หมุนเงินไม่ทัน แบบนี้จะเป็นเรื่องของการทำผิดสัญญาทางแพ่ง ซึ่งลูกแชร์หรือท้าวแชร์จะต้องไปติดตามทวงหนี้หรือฟ้องร้องกันเป็นคดีแพ่งกันต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn

ท้าวแชร์มือผี แอบอ้างบุคคลอื่นแล้วเอาเงินไปเอง

ในกรณีท้าวแชร์มือผี ไม่ใช่การตั้งใจเปิดวงแชร์ที่มีการเล่นแชร์จริงแล้วบริหารเงินผิดพลาดจึงประกาศยุบวงแชร์ แต่เป็นลักษณะของการตั้งใจฉ้อโกงตั้งแต่แรก คือ ท้าวแชร์เปิดวงแชร์ขึ้นมาหลอกคนให้เข้าไปเล่น โดยสมมติสมาชิกที่ไม่มีตัวตนอยู่ในวงแชร์จริง ๆ ขึ้นมาหลอกว่ามีสมาชิกคนนี้เปียแชร์ได้ แล้วท้าวแชร์ก็นำเงินกองกลางในงวดนั้นไปใช้เอง 

กลโกงลักษณะนี้จะมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่า สมาชิกแชร์มือผีจะไม่ค่อยเปิดเผยตัว เวลาส่งเงินเข้ากองกลางจะไม่มีสลิป ซึ่งท้าวแชร์อาจอ้างว่าจ่ายเป็นเงินสด จ่ายเป็นเช็กยังไม่เอาไปขึ้นเงินบ้าง หรือหนักหน่อยท้าวแชร์ผีมือจะทำสลิปโอนเงินปลอมมาหลอกลูกแชร์ในวง และลูกแชร์มือผีเหล่านี้ก็จะเป็นมือที่ประมูลได้อันดับต้น ๆ อาจมีการเปิดโอกาสให้ลูกวงแชร์ตัวจริงได้เงินในงวดแรก ๆ ไปบ้าง เพื่อไม่ให้ลูกวงแชร์เกิดความสงสัย เมื่อท้าวแชร์มือผีได้เงินไปมากพอแล้ว ก็จะเล่นมุกลูกวงแชร์บางคนหนีไปไม่จ่ายเงิน ทำให้ท้าวแชร์หมุนเงินไม่ทัน สำรองเงินจ่ายแทนลูกแชร์ไม่ไหวแล้ว และประกาศยุบวงแชร์ไปในที่สุด หรือไม่ประกาศและหนีหายเข้ากลีบเมฆไปแบบดื้อ ๆ เลยก็มี

โดนท้าวแชร์มือผีฉ้อโกง ต้องทำยังไง

การที่ท้าวแชร์มือผีแอบอ้างบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมาประมูลแชร์ไป แอบอ้างชื่อลูกแชร์ที่มีตัวตนอยู่จริงเพื่อประมูลแชร์แล้วเอาเงินไปใช้เอง แบบนี้เข้าข่ายการกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งลูกแชร์ที่เป็นผู้เสียหายจะต้องรีบดำเนินการฟ้องศาล หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่รู้เรื่องและรู้ตัวคนทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ว่าด้วยอายุความร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้ หรือไปยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้ภายใน 10 ปี กรณีเคยแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วภายใน 3 เดือน ตามบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (3)

ประมวลกฎหมายอาญา

     มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »