1

JusThat

1

บุคคลธรรมดา คือใคร

บุคคลธรรมดา คือใคร ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ JusThat จะพาทุกคนมารู้จักกับบุคคลธรรมดา บุ

Read More »

นายจ้าง คือใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม

นายจ้าง คือใครหัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม เวลาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งหนึ่งที่นายจ้างมักจะนำมาอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงานแล้วไม่ได้เงินค่าจ้างบ้างไหม ทำงานไม่คร

Read More »

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ปัจจุบันการเช่าชุดเที่ยวคาเฟ เช่าชุดเที่ยวทะเล เช่าชุดไปถ่ายรูป หรือเช่าชุดแต

Read More »

พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด VS พ่อแม่บุญธรรม ใครคือทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของลูก

พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด VS พ่อแม่บุญธรรม ใครคือทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์รับมรดกของลูก เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตจากไปผู้ที่จะได้รับมรดกของผู้เสียชีวิตคื

Read More »

บังคับคดี ลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์กองมรดกของผู้ตายออกขายทอดตลาดได้

บังคับคดี ลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์กองมรดกของผู้ตายออกขายทอดตลาดได้ หลังจากที่มีการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแล้วและศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้

Read More »

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี อ่านหัวข้อแล้วรู้สึกขัดแย้งอยู่หรือเปล่า บังคับคดีได้เกิน 10 ปีมีที่ไหน แต่หัวข้อนี้ JusThat ไม

Read More »

กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ทวงหนี้ก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่

กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ทวงหนี้ก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่ กู้ยืมเงินกันแล้วต่อมาเกิดปัญหาผิดใจกัน ฝั่งเจ้าหนี้ก็อยากได้เงินที่ให้กู้ยืมไปคืน แต่ยังไม่ครบกำ

Read More »

ลูกหนี้ตาย เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองมรดกเท่านั้น

ลูกหนี้ตาย เจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากกองมรดกเท่านั้น การกู้ยืมเงิน จำนำของ จำนองบ้าน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่เมื่อ

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp