1

JusThat

บุคคลธรรมดา คือใคร

ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ JusThat จะพาทุกคนมารู้จักกับบุคคลธรรมดา บุคคลเกิดขึ้นได้ยังไง สภาพบุคคลจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหน บทความนี้มีคำตอบ

บุคคลธรรมดา ภาษาอังกฤษ a natural person คือ มนุษย์ทุกคนที่มีชีวิตทุกเพศทุกวัย และการที่จะเป็นบุคคลธรรมดาได้จะต้องผ่านการเริ่มสภาพบุคคลมาก่อน

สภาพบุคคล ภาษาอังกฤษ Personality คือ การเป็นผู้มีสิทธิและมีหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนรวย คนจน เด็ก ผู้ใหญ่ หรือทารก ต้องถือว่าเขามีสภาพบุคคลและมีสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะของมนุษย์   

การเริ่มสภาพบุคคล จะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่มีชีวิตรอดหลังจากคลอดออกมา คือ ต้องคลอดออกจากตัวแม่แล้วมีชีวิตรอดเป็นทารก ดังนั้นลูกที่ยังอยู่ในครรภ์แม่ลูกจึงยังไม่มีสภาพบุคคล แต่เมื่อไหร่ที่ลูกถูกคลอดออกมาแล้วและมีชีวิตรอดได้ด้วยตัวเอง แม้จะรอดแค่ 1-2 วินาทีก็ต้องถือว่าเขามีสภาพบุคคลแล้ว

ทั้งนี้ลูกที่ยังอยู่ในครรภ์ก็สามารถมีสิทธิตามกฎหมายได้ แต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องถูกคลอดออกแล้วมีชีวิตรอด เมื่อเขามีชีวิตรอดแล้วเขาจะมีสิทธิตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ เช่น สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ถ้าตายระหว่างคลอดหรือตายในครรภ์แม่ สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ได้มีชีวิตรอดอยู่หลังคลอดออกมานั่นเอง

“Personality begins with  the full completion of birth as a living child”

การสิ้นสุดสภาพบุคคล จะสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นตายไป และเมื่อเขาตายไปแล้วสิทธิ หน้าที่และทรัพย์สินของผู้ตายจะตกทอดไปเป็นของทายาท ทั้งนี้การสิ้นสภาพบุคคลมีอยู่ 2 แบบ

     1. ตาย เป็นการสิ้นสภาพบุคคลตามธรรมชาติ 

     2. สาบสูญ เป็นการสิ้นสภาพบุคคลตามผลของกฎหมาย คนถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ กฎหมายถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 15  สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย

     ทารกในครรภ์มารดา ก็สามารถจะมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่

สรุปได้ว่า บุคคลธรรมดาก็คือพวกเราทุกคนที่มีชีวิต จิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ทำงานอะไร มีอวัยวะครบ 32 ประการหรือไม่ เป็นผู้ป่วยจิตเวช หรือเป็นคนทั่วไป ตามกฎหมายแล้วไม่มีการแบ่งแยกเราออกจากกัน ดังนั้น ทุกคนจึงมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะมนุษย์เท่าเทียมกัน แต่การที่ใครจะรักษาสิทธิของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าจะรักษาสิทธิของตัวเองหรือไม่ หรือบุคคลนั้นมีความสามารถในการใช้สิทธิของตัวเองมากน้อยแค่ไหน จะต้องดูเป็นกรณีไป ดังนั้นเมื่อมีสิทธิก็ควรรักษาของตัวเองให้เต็มที่ และมีหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบหน้าของตัวเองให้ได้เช่นกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn

รู้หรือไม่?! คุณสามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »