1

JusThat

นิติบุคคล คือใคร

ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ JusThat จะพาทุกคนมารู้จักกับนิติบุคคล นิติบุคคลเกิดขึ้นได้ยังไง มีกี่ประเภท นิติบุคคลจะมีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาไหม บทความนี้มีคำตอบ

นิติบุคคล ภาษาอังกฤษ juristic person คือ บุคคลสมมติที่เกิดจากการจัดตั้งของกลุ่มบุคคลธรรมดา เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว นิติบุคคลจะมีสภาพบุคคลทำให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคลจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในการจัดตั้งนิติบุคคล ยกเว้นว่าสิทธิและหน้าที่นั้นจะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งนิติบุคคล 

     1. นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กฎหมายเอกชน) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นได้ด้วยการทำตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยปกติแล้วจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจหาผลกำไรทางการค้า เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด เป็นต้น หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ต้องการหาผลกำไรร่วมกัน เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์การสงเคราะห์ เป็นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67

     2. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ มีการออกกฎหมายมารองรับและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมหาชน เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาส่วนตำบล องค์การรัฐบาล วัด เป็นต้น

ทั้งนี้นิติบุคลในกฎหมายมหาชนจะมีสิทธิ อำนาจหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่กำกับไว้ เช่น กระทรวงมีอำนาจมากกว่ากรม เป็นต้น และนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนจะมีอำนาจพิเศษบางอย่างในทางปกครองซึ่งนิติบุคคลที่เป็นเอกชนไม่สามารถทำได้ เช่น การเก็บภาษี การเวนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

การเลิกนิติบุคคล

     1. นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน เลิกได้ด้วยการทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

     2. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ต้องมีการออกกฎหมายยกเลิกโดยเฉพาะ ว่ากันง่าย ๆ ก็คือจัดตั้งก็ต้องออกกฎหมาย จะเลิกก็ต้องออกกฎหมาย ถ้าไม่มีการออกกฎหมายมารองรับก็จัดตั้งหรือยุบเลิกนิติบุคคลไม่ได้

ผู้แทนนิติบุคคล ด้วยความที่นิติบุคคลเป็นองค์กรที่ไม่มีแขนขา ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนบุคคลธรรมดาได้ ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อให้นิติบุคคลทำสิ่งต่าง ๆ ผ่านผู้แทนของนิติบุคคล เช่น กรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของบริษัท เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

     มาตรา 70  นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะได้กำหนดไว้
     ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

รู้หรือไม่?! คุณสามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait
โดนโกงออนไลน์ ผู้เสียหายแจ้งอายัดบัญชีได้ทันที ไม่ต้องรอแจ้งความ

โดนโกงออนไลน์ ผู้เสียหายแจ้งอายัดบัญชีได้ทันที ไม่ต้องรอแจ้งความ

โดนโกงออนไลน์ ผู้เสียหายแจ้งอายัดบัญชีได้ทันที ไม่ต้องรอแจ้งความ ถูกหลอกซื้อขายของออนไลน์ เจอโจรออนไลน์หลอกเอาเงิน ถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดู

Read More »
ผู้เสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งธนาคารหรือผู้ให้บริการอายัดบัญชีได้ทันที โดยไม่ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ก่อน

ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องทำยังไง

ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องทำยังไง ตามที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2

Read More »
ผู้แต่งกายชุดนักเรียนไทย หรือแต่งกายเลียนแบบชุดนักเรียนไทยจะมีความผิด ต่อเมื่อมีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นนักเรียน ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่นักเรียนจริง มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แต่งคอสเพลย์ชุดนักเรียนไทย ผิดกฎหมายหรือไม่

แต่งคอสเพลย์ชุดนักเรียนไทย ผิดกฎหมายหรือไม่ อยากย้อนวัยเด็กเลยหาชุดนักเรียนมาใส่ แต่ไม่ได้ตั้งใจให้คนเข้าใจว่าเป็นนักเรียนจริง หรือชาวต่างชาติมาเที่ยว

Read More »