1

JusThat

1
ศาลยุติธรรม 58 แห่งที่ให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ผ่าน e-Filing

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566 การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบ e-Filing เป็นบ

Read More »
ลูกจ้างทดลองงานมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนลูกจ้างที่ผ่านการทดลองงานแล้วทุกประการ

ลูกจ้างทดลองงาน มีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

ลูกจ้างทดลองงาน มีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง มีใครกำลังเจอหรือเคยเจอปัญหาเป็นลูกจ้างใหม่ อยู่ในช่วงลูกจ้างทดลองงาน ยังไม่ผ่านโปรแล้วขอให้สิทธิลาป่วย ลา

Read More »
เช่าบ้านเช่าคอนโด เมื่อมีทรัพย์สินเสียหายจากสภาพการใช้งานและเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซม และผู้เช่าได้บอกกล่าวให้ซ่อมแซมแล้ว แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อม กรณีแบบนี้ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านจะบอกเลิกสัญญา ได้หรือไม่

ผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมบ้าน ผู้เช่าบ้านจะบอกเลิกสัญญา ได้หรือไม่ เช่าบ้าน เช่าคอนโด ใคร ๆ ก็อยากได้ที่อยู่อาศัยดีดี อยู่อย่างปลอดภัยไร้กังวล ไม่ต้องห่วงว

Read More »

เช่าบ้าน เช่าคอนโด แอร์เสีย ท่อน้ำแตก หลอดไฟขาด ใครต้องเป็นคนซ่อม

เช่าบ้าน เช่าคอนโด แอร์เสีย ท่อน้ำแตก หลอดไฟขาด ใครต้องเป็นคนซ่อม ปัญหาเช่าบ้าน เช่าคอนโด แล้วมีของชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น หลอดไฟขาด

Read More »

สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ใครเป็นเจ้าของบ้าน

สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ใครเป็นเจ้าของบ้าน สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ก็เหมือนอาศัยเขาอยู่แค่ชั่วคราว ถ้าจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา ก็ควรสร้างบ้านในที่

Read More »

ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทน แล้วทำไมลูกหนี้ยังต้องรับผิดชดใช้หนี้ที่มีอยู่

ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทน แล้วทำไมลูกหนี้ยังต้องรับผิดชดใช้หนี้ที่มีอยู่ เป็นหนี้อย่าหนี ต้องจ่าย แม้จะมีผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทนไปแล้ว ลูกหนี้ก็ยังต้องรั

Read More »

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ที่มักจะเกิดปัญหาส่งมอบที่ดินไม่ครบจำนวน จ่ายเ

Read More »

หย่ากันแล้ว ใครจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตร

หย่ากันแล้ว ใครจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตร ว่าด้วยเรื่องหย่าร้างกัน เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการหรือทั้งสองฝ่ายต้องการหย่า คู่สมรสก็จะต้องไปจดทะเบียนหย่าใ

Read More »

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องระหว่างสามีและภรรยา ซึ่งตามกฎหมายไทยยังกำหนด

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp