1

JusThat

บังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกหนี้ต้องจ่ายหนี้ส่วนที่เหลือหรือไม่

บังคับจำนอง ได้เงินไม่พอชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ได้หรือไม่

บังคับจำนอง ได้เงินไม่พอชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ส่วนที่เหลือ ได้หรือไม่ การฟ้องบังคับจำนองเป

Read More »
หลักเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ ครอบครองปรปักษ์ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย

Read More »

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ที่มัก

Read More »

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ผู้ซื้อจะไปตามทรัพย์ที่ซื้อได้จากใคร

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ผู้ซื้อจะไปตามทรัพย์ที่ซื้อได้จากใคร สัญญาซื้อเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประ

Read More »

อยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรส เลิกกันแล้วจะขอแบ่งทรัพย์สินได้ไหม

อยู่กินกัน ไม่จดทะเบียนสมรส เลิกกันแล้วจะขอแบ่งทรัพย์สินได้ไหม คบหาดูใจกันและอยู่กินกันก่อนแต่งงานจดทะเบียนสมร

Read More »

5 สิทธิของเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม

5 สิทธิของเจ้าของรวมในทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ถือกรรมสิทธิ์บ้านรวมกัน ได้รับมรด

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp