1

JusThat

รู้จัก "สิทธิเก็บกิน"
สิทธิทำเงิน ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่น

สิทธิเก็บกิน ภาษาอังกฤษ usufruct เป็นสิทธิที่บุคคลมีสิทธิครอบครอง ใช้ ถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินของบุคคลอื่น และมีสิทธิจัดการทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเหมือนเดิม ซึ่งเราจะเรียกผู้มีสิทธิเก็บกินว่า “ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน” และสิทธิเก็บกินนี้จะเกิดขึ้นได้ในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

ว่ากันง่าย ๆ ก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน โรงเรือน ที่ดิน ไร่ นา จะไปจดทะเบียนให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินก็ได้ โดยผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะสามารถครอบครอง ใช้สอย ถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่จำกัด และมีอำนาจจัดการอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ เช่น นำบ้านออกให้เช่าและเก็บค่าเช่า ปลูกผักบนที่ดินและนำผักไปขาย อาศัยอยู่ในบ้านที่ตัวเองมีสิทธิ์เก็บกิน เป็นต้น 

แต่ผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นไป ไม่ว่าจะครอบครองมานานเท่าไหร่แล้วก็ตาม แปลว่า ผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะไม่มีสิทธิ์ขาย โอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นให้บุคคลอื่น แต่สามารถโอนการใช้สิทธิเก็บกินให้บุคคลอื่นได้ โดยที่สิทธิเก็บกินยังเป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินเหมือนเดิม

ตัวอย่าง สิทธิเก็บกิน

A มีลูก 2 คน คือ O กับ J และมีบ้านพร้อมที่ดินอยู่ 2 แห่ง ด้วยความที่ A กลัวว่าลูกทั้งสองจะแบ่งมรดกกันไม่ลงตัวและอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง A ตายไปแล้ว A จึงคิดจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้ลูกทั้งสองคน คนละ 1 แห่ง ซึ่งจะมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินของ A โอนไปยังลูกแต่ละคน 

แต่ A ก็ยังมีความกังวลว่า ลูกอาจจะไม่เลี้ยงดู หรือประพฤติเนรคุณหลังได้บ้านและที่ดินไป อีกทั้ง A ไม่อยากเสียเวลาไปฟ้องร้องลูกตัวเองเพื่อเพิกถอนการให้ A จึงใช้วิธีโอนกรรมสิทธิ์เป็นของลูกและจดทะเบียนก่อให้เกิดสิทธิเก็บกินแก่ A ทำให้ A ยังคงมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และยึดถือเอาประโยชน์จากบ้านและที่ดิน ทั้งยังมีสิทธิจัดการบ้านและที่ดินที่โอนให้ลูกไปแล้วด้วยนั่นเอง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 1417 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในบังคับสิทธิเก็บกินอันเป็นเหตุให้ผู้ทรงสิทธินั้นมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น

     ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน

     ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในป่าไม้ เหมืองแร่ หรือที่ขุดหิน มีสิทธิทำการแสวงประโยชน์จากป่าไม้ เหมืองแร่ หรือที่ขุดหินนั้น

Facebook
Twitter
LinkedIn

สิทธิเก็บกิน สิ้นสุดลงเมื่อใด

  1. ตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน
  2. ทรัพย์สินที่มีสิทธิเก็บกินสลายไป
  3. ผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย

กรณีผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย สิทธิเก็บกินจะระงับไปทันที ไม่ตกทอดเป็นมรดก เพราะสิทธิเก็บกินนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ทรงสิทธิเก็บกินที่จะโอนสิทธิให้คนอื่นไม่ได้ และตกทอดทางมรดกไม่ได้นั่นเอง

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »