1

JusThat

รับของโจร หากคนรับซือ รับไว้ รับจำนำ ฯ ไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด ไม่มีเจตนาช่วยซ่อน ปิดบัง ฯ ไม่ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร

รับของโจร ไม่รู้ ไม่มีเจตนา ไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร

รับของโจร ไม่รู้ ไม่มีเจตนา ไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร การรับของโจรเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางอา

Read More »
หลักเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ ครอบครองปรปักษ์ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp