1

JusThat

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ผู้ซื้อจะไปตามทรัพย์ที่ซื้อได้จากใคร

สัญญาซื้อเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนแล้วไปซื้ออาหาร ซื้อน้ำเดิม ซื้อสินค้าในห้าง ว่าง ๆ ก็กดซื้อของออนไลน์ หรือบางคนอาจมีอาชีพเสริมขายของควบคู่ไปกับงานประจำก็มี เรียกได้ว่า ชีวิตของมนุษย์เรานี้ไม่สามารถหลีกหนีไปจากการซื้อขายได้เลย

และในบทความนี้ JusThat จะพาทุกท่านมาอ่านเรื่องของสัญญาซื้อขาย กรณีผู้ขายตายทั้งที่ยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายกัน กรณีนี้ผู้จะไปทวงถามเอาทรัพย์นั้นได้จากใคร หรือผู้ขายตายไปแล้วสัญญาซื้อขายจะระงับไปเลยหรือไม่ อ่านบทความนี้ของเราแล้วคุณจะได้คำตอบ

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ทายาทต้องรับหน้าที่ส่งมอบทรัพย์แทน

ก่อนอื่นเราจะต้องไปดูก่อนว่าทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้นเป็นอะไร เป็นสินค้าทั่วไป เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเป็นหนังสือก็ใช้บังคับกันได้ หรือว่าทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญา ไม่อย่างนั้นสัญญาที่ตกลงกันจะเป็นโมฆะ ใช้บังคับกันไม่ได้

เมื่อมีการทำสัญญากันถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ข้อตกลงในสัญญาใช้บังคับแก่คู่สัญญาได้แล้ว แต่ผู้ขายเกิดตายก่อนส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายกัน กรณีนี้แม้ตัวผู้ขายจะตายจากไปแต่หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายกันก็ไม่ได้ระงับไป คือ สัญญาซื้อขายนั้นยังมีผลใช้บังคับได้ โดยหน้าที่ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายจะตกทอดไปยังทายาท และทายาทจะต้องทำหน้าที่ส่งมอบทรัพย์(ปฏิบัติการชำระหนี้)ต่อไปนั่นเอง เพราะสัญญาซื้อขายย่อมไม่ระงับไป แม้ผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 169 วรรคสอง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล
     การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
Facebook
Twitter
LinkedIn

สัญญาซื้อขาย ทายาทไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ซื้อจะทำอะไรได้บ้าง

หากผู้ซื้อได้บอกกล่าวทวงถาม อาจทำด้วยการส่งโนติส หรือทวงถามกันด้วยวาจาแล้ว แต่ปรากฏว่าทายาทของผู้ขายที่ตายไปไม่ยอมส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายกันให้ กรณีนี้ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ คือ ต้องไ้ด้ทรัพย์นั้นมาไว้ในครอบครองและเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ก็สามารถไปยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลตามสัญญาซื้อขาย เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับให้จำเลย(ทายาทหรือผู้จัดการมรดก)ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายกันได้ 

หากคดีมีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »