1

JusThat

ส่งโนติสไปแต่ลูกหนี้ไม่รับ ถือว่าลูกหนี้รับทราบแล้ว เจ้าหนี้ฟ้องศาลได้

ส่งโนติส ลูกหนี้ไม่ยอมรับ ตีกลับเอกสาร เจ้าหนี้จะทำยังไงดี

ส่งโนติส ลูกหนี้ไม่ยอมรับตีกลับเอกสาร เจ้าหนี้จะทำยังไงดี เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและปวดใจอย่างมากสำหรับเจ้าหนี้

Read More »
กู้ยืมเงินไม่กำหนดระยะเวลา เจ้าหนี้จะส่งโนติสก่อนฟ้องศาลหรือไม่ก็ได้

กู้ยืมเงินที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาคืน เจ้าหนี้จะส่งโนติส ( Notice ) ก่อนฟ้องศาลหรือไม่ก็ได้

กู้ยืมเงินที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาคืน เจ้าหนี้จะส่งโนติส ( Notice ) ก่อนฟ้องศาลหรือไม่ก็ได้ การส่งโนติส ( Notice

Read More »
หลักฐานที่ต้องใช้เมื่อต้องการฟ้องศาลด้วยตัวเอง

อยากฟ้องศาลด้วยตัวเอง ใช้อะไรเป็นพยานหลักฐานได้บ้าง ?

อยากฟ้องศาลด้วยตัวเอง ใช้อะไรเป็นพยานหลักฐานได้บ้าง ? ก็เขาท้าให้ฟ้องแล้วจะทำยังไงได้ล่ะ ? ทวงหนี้กี่ครั้งแล้ว

Read More »
ไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเรียกทีหลังได้แค่ 3% ต่อปี

จะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินยังไง ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

จะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินยังไง ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา การกู้ยืมเงินจากธนาคาร ไฟแนนซ์ บัตรเครดิต จะมีการกำหนดแล

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp