1

JusThat

ส่งโนติส ไม่มีคนรับ ทวงตังค์ยาก ฟ้องศาลเลยดีไหม

อยากได้เงินคืนแต่ไม่รู้ต้องทวงยังไง ถ้าทวงหนี้โหดก็ผิดกฎหมายทวงหนี้ โทรทวงหนี้ลูกหนี้ก็ไม่รับสาย เดินทางไปทวงถึงบ้านลูกหนี้ก็หนีหน้า เจอแบบนี้เจ้าหนี้ก็คงต้องส่งโนติส (Notice) เพื่อบอกกล่าวทวงถามให้คืนเงิน แล้วโนติส คืออะไร ส่งแล้วมีประโยชน์ยังไง ทำไมปรึกษาทนายความแล้วได้คำตอบว่าให้ส่งโนติส ส่งไปแล้วได้อะไร ส่งโนติส ไม่มีคนรับจะมีผลทางกฎหมายไหม ส่งไปแล้วลูกหนี้ไม่จ่ายแล้วยังไงต่อ ?

การส่งโนติส คือ

Notice ( โนติส ) หรือ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม คือ จดหมายที่ส่งไปถึงอีกฝ่ายให้ปฏิบัติตามหน้าที่ สิทธิที่กฎหมายกำหนด ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขอให้ติดต่อกลับมาเจรจาการชำระหนี้ ขอให้ชำระหนี้ ขอให้หยุดกระทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ขอให้หยุดโพสต์หมิ่นประมาท เป็นต้น หรือส่งเพื่อแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา เช่น โนติสบอกเลิกสัญญาเช่า บอกเลิกสัญญาจ้างทำของ โดยมีกำหนดระยะเวลาไว้ให้ปฏิบัติตามแน่นอน อาจจะเป็น 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน เป็นต้น ถ้าอีกฝ่ายไม่ทำตามที่ขอภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หลายคนอาจเคยปรึกษาทนายความ เพราะให้กู้ยืมเงินไปแล้ว ทวงไม่ได้  ทำงานแล้วโดนเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำสัญญาแล้วอีกฝ่ายผิดสัญญา เมื่อปรึกษาทนายความก็บอกให้ส่งโนติส โดยเฉพาะในคดีกู้ยืมเงิน ทวงเงินค่าซื้อของออนไลน์ หรือทวงเงินค่าจ้าง ที่มักจะได้รับการแนะนำให้ส่งโนติส หลายครั้งที่ส่งไปแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าก็อาจทำให้เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป แต่โนติสที่ส่งไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะ

ส่งโนติสแล้วลูกหนี้เพิกเฉย เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้เลย

ทำไมต้องส่ง โนติส

การส่งโนติส บอกกล่าวทวงถามก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกันเป็นคดีแพ่ง มีทั้งกรณีที่จำเป็นต้องส่งและกรณีที่ไม่ต้องส่งก็ได้ แต่เพื่อความเป็นธรรมและมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทวงถามจริง ๆ การยื่นโนติสก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วจะเกิดผลดีกับเจ้าหนี้เองด้วย 

ประโยชน์ของหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

 • แจ้งให้อีกฝ่ายรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไร ต้องจ่ายหนี้เท่าไหร่ มีเบี้ยปรับ(ค่าปรับ) มีดอกเบี้ยยังไง
 • แจ้งให้อีกฝ่ายรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ไม่เสียเวลาเดินทางไปทวงถึงที่และลดการปะทะคารมกันได้ด้วย
 • ลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปมาหลายรอบ ถ้าทวงแล้วลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย
 • ไม่ต้องกังวลว่าลูกหนี้จะรับรู้หรือไม่ เพราะผู้รับจะได้รับหรืออ้างว่าไม่ได้รับก็ตามที จะถือว่า “ได้รับทราบแล้ว” ตามหลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel)
 • เป็นการให้โอกาสลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ยอมจ่ายหนี้ให้ก็ไม่จำเป็นต้องฟ้องศาล
 • ใช้เป็นหลักฐานในศาลและทำให้เกิดผลทางกฎหมาย ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้

ข้อควรระวังที่เจ้าหนี้ต้องรู้ก่อนส่งโนติส

แม้ว่าการส่ง Notice Letter หรือ หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ทั่วไปในการทวงหนี้ แต่การส่งโนติสก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมายด้วยนะ ไม่เช่นนั้นโนติสที่ส่งไปก็ไม่ผลให้ได้รับเงินหรืออาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเป็นคดีอาญาด้วย เช่น 

 • ส่งไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้หรือไม่ใช่คนที่ลูกหนี้ระบุไว้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • เขียน ประทับหน้าซองแสดงให้เห็นว่าเป็นจดหมายทวงหนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • ส่งโนติสที่ทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าส่งมาจากศาล เช่น ส่งเอกสารมีตราครุฑ มีตราประทับบนเอกสารว่ารับฟ้องแล้ว  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 • ส่งโนติสโดยแอบอ้างว่าส่งมาจากทนายความ สำนักงานกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 •  ส่งโนติสที่ไม่เป็นความจริง เช่น แอบอ้างบริษัทบัตรเครดิต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 • ส่งโนติสทวงหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง เช่น A ส่งไปทวงเงิน B ทั้ง ๆ ที่ B ไม่เคยยืม หรือ C ส่งโนติสทวงเงินที่ D เคยยืมแต่จ่ายครบแล้ว 
 • ส่งโนติสทวงหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย เช่น กำหนดจ่ายวันที่ 30 ธันวาคม แต่ส่งไปทวงถามให้จ่ายภายใน 30 ตุลาคม แบบนี้ทำไม่ได้นะ เพราะต้องรอให้พ้นวันกำหนดจ่ายก่อนถึงจะทวงถามได้

สำหรับการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือทนายความให้ออกโนติส ถ้าโนติสที่ส่งไปไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากทนายความว่ามีหนี้ค้างอยู่จริงไหม ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายจะฟ้องได้หรือเปล่า ไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปของหนี้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ เพราะหลายครั้งทนายความก็ส่งไปตามที่จ้าง 500-600 บาทเท่านั้น กรณีแบบนี้ก็อาจทำให้เจ้าหนี้เสียเงินเปล่าโดยใช่เหตุได้เหมือนกัน ดังนั้นก่อนจะส่งโนติสก็ควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อน และต้องไม่ส่งโนติสที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยนะ

เขียนโนติส ทำง่ายได้ด้วยตัวเอง

การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามทุกคนสามารถยื่นโนติสด้วยตัวเองได้เลย โดยต้องกำหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมชัดเจน Notice ที่ส่งไปจึงจะเกิดผลบังคับตามกฎหมาย 

หลักการเขียนโนติสจะใช้รูปแบบของหนังสือราชการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้           

 1. สถานที่ทำหนังสือ (ทำขึ้นที่ไหน)
 2. วันเดือนปีที่ทำหนังสือ
 3. เรื่อง… (ว่าด้วยเรื่องอะไร) เช่น ขอให้ชำระหนี้ ขอให้จ่ายค่าจ้าง ขอให้ส่งมอบงานตามกำหนด ขอให้จ่ายค่าเช่าบ้าน ขอยกเลิกสัญญา
 4. เรียน… (มีหนังสือถึงใคร) เช่น ลูกหนี้ตามสัญญา ผู้ค้ำประกัน ผู้เช่า โดยระบุชื่อให้ชัดเจน
 5. อ้างถึง… (หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เช่น หนังสือสัญญา ใบเสนอราคา ใบเสร็จ
 6. เนื้อหา
 • ย่อหน้าที่ 1 บรรยายความสัมพันธ์ ที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้า ใคร ทำอะไร ที่ไหน ยังไง เช่น มีใครกู้ยืมเงินใครจำนวน 20,000 ยืมไปเมื่อไหร่ ใครมีการโพสต์หมิ่นประมาทใครบน Facebook เมื่อวันเวลาไหน
 • ย่อหน้าที่ 2 ระบุการโต้แย้งสิทธิ เช่น ปรากฎว่าท่านไม่ชำระหนี้ จำนวนเท่าไหร่ ตามด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้น ใครเสียหาย เสียหายยังไง เท่าไหร่
 • ย่อหน้าที่ 3 ระบุสิ่งที่ต้องการขอบังคับเอาจากอีกฝ่าย เช่น จำนวนเงินหรือหนี้ที่ต้องชำระ ขอให้ชำระให้ใคร ที่ไหน ภายในเวลากี่วัน หรือขอให้ทำหรือหยุดทำบางอย่าง เช่น ขอให้ย้ายออกจากบ้านเช่า เป็นต้น 
 1. คำลงท้าย ใช้คำว่า ขอแสดงความนับถือ 
 2. ลายมือชื่อ

ไม่ส่งโนติส ฟ้องศาลได้ไหม

การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามมีทั้งกรณีที่จำเป็นต้องส่ง หากไม่ส่งจะไม่สามารถฟ้องศาล หรือทำการใด ๆ ได้ เช่น การบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน บอกกล่าวบังคับจำนอง บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือ ปล่อยเช่าแล้วต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าบ้าน ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่ารับรู้ถึงการสิ้นสุดสัญญาและย้ายออกให้ถูกต้องก่อน ถ้าบอกแล้วไม่ยอมย้ายออกจึงจะฟ้องขับไล่ได้   

และกรณีที่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนก็ฟ้องศาลได้ เช่น การทวงหนี้กู้ยืมเงิน การทวงหนี้ค่าจ้างจากนายจ้าง ทวงถามค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทวงถามหนี้ค่าเช่า ทวงหนี้ค่าสินค้า ทวงหนี้ค่าจ้างทำของ เรียกเงินจากผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น เมื่ออีกฝ่ายผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ให้ตรงกำหนด เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องศาลได้ด้วยตัวเองเพื่อเรียกเงินที่ต้องได้รับได้เลย

รู้หรือไม่?! JusThat ส่งหนังสือทวงถามและฟ้องให้เลยทันทีหากเพิกเฉย 

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »