1

JusThat

ส่งโนติสบอกเลิกสัญญาไปแล้ว จะบอกถอนการเลิกสัญญาได้หรือไม่ JusThat มีคำตอบ

ทำสัญญากันขึ้นมาแล้วแต่ต่อมามีสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจ ไม่อยากให้มีสัญญาผูกพันกันต่อไป จึงส่งโนติสไปบอกเลิกสัญญา และโนติสก็ถูกส่งไปแล้ว แต่ก็ดันเกิดมีเหตุการณ์ให้ต้องมาคิดทบทวนใหม่ จะบอกเลิกสัญญาดีไหม ถ้าไม่อยากเลิกสัญญากันแล้วจะต้องทำอย่างไร จะไปตามเอาโนติสบอกเลิกสัญญาคืนแล้วบอกว่าเรามาทำตามสัญญากันต่อไปนะ แบบนี้จะทำได้ไหม บทความนี้ JusThat มีคำตอบ

การบอกเลิกสัญญาจะไร้ผล ถ้าโนติสบอกถอนไปถึงก่อน หรือถึงพร้อมโนติสบอกเลิกสัญญา

เวลาส่งโนติสบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งโนติสบอกเลิกสัญญาไป สำหรับประชาชนคนทั่วไปก็จะต้องใช้บริการไปรษณีย์ตอบรับของไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีทั้งแบบ EMS และแบบลงทะเบียนธรรมดา 

และแน่นอนว่าโนติสบอกเลิกสัญญาจะถูกส่งไปก่อน และในระหว่างที่การแสดงเจตนากำลังเดินทางไปยังไม่ถึงผู้รับนี้เอง ที่เป็นระยะเวลาที่ผู้บอกเลิกสัญญายังสามารถเปลี่ยนใจได้ และถ้าเกิดเปลี่ยนใจไม่เลิกสัญญาแล้ว ก็ต้องหาทางทำยังไงก็ได้ให้โนติสบอกถอนการเลิกสัญญาส่งไปถึงก่อน หรือส่งไปถึงพร้อมโนติสบอกเลิกสัญญาให้ได้ การบอกเลิกสัญญานั้นจึงจะไร้ผล คือ ใช้บังคับไม่ได้ เท่ากับไม่เคยมีการบอกเลิกสัญญากัน แปลว่า คู่สัญญาจะยังมีความผูกพันกันตามสัญญาต่อไปเหมือนเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 วรรคแรก

แต่ถ้าโนติสบอกเลิกสัญญาไปถึงก่อนโนติสบอกถอนการเลิกสัญญา แบบนี้การเลิกสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้ และบอกถอนทีหลังไม่ได้แล้ว แปลว่า สัญญาจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโนติสเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล
     การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
Facebook
Twitter
LinkedIn

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »