1

JusThat

กู้ยืมเงินที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาคืน เจ้าหนี้จะส่งโนติส ( Notice ) ก่อนฟ้องศาลหรือไม่ก็ได้

การส่งโนติส ( Notice ) หรือหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ไปให้ลูกหนี้รับทราบหน้าที่ในการจ่ายหนี้ของตัวเอง มีทั้งกรณีที่จำเป็นต้องส่ง หากไม่ส่งจะไม่สามารถฟ้องศาล หรือทำการใด ๆ ได้ เช่น การบอกเลิกสัญญาเช่าบ้าน ถ้าไม่บอกเลิกให้ถูกต้องจะไปขนของเขาทิ้งเลยแบบนี้ไม่สามารถทำได้ ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่ารับรู้ถึงการสิ้นสุดสัญญาและย้ายออกให้ถูกต้องก่อน การบอกกล่าวผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ก็จำเป็นต้องส่งโนติส หากไม่ส่งเจ้าหนี้จะทวงหนี้กับผู้ค้ำประกันและฟ้องผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ไม่ได้ การบอกกล่าวบังคับจำนอง  บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องส่งโนติสเช่นกัน

และกรณีที่จะส่งโนติสหรือไม่ก็ได้ เช่น การทวงหนี้กู้ยืมเงินจากลูกหนี้โดยตรง การทวงหนี้ค่าจ้างจากนายจ้าง ทวงถามหนี้ค่าเช่า ทวงหนี้ค่าสินค้า ทวงหนี้ค่าจ้างทำของ ผู้รับเหมาทวงหนี้ค่าจ้างก่อสร้าง เป็นต้น เมื่ออีกฝ่ายผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ให้ตรงกำหนดก็สามารถใช้สิทธิฟ้องศาลเพื่อเรียกเงินที่ต้องได้รับได้เลย

Facebook
Twitter
LinkedIn
กู้ยืมเงินไม่กำหนดระยะเวลา เจ้าหนี้จะส่งโนติสก่อนฟ้องศาลหรือไม่ก็ได้

การกู้ยืมเงินที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจะส่งโนติสก่อนฟ้องศาลหรือไม่ส่งก็ได้ ถ้าต้องการเงินคืนและยังไม่พร้อมจะฟ้องศาลด้วยตัวเอง จึงทวงถามไปก่อนเผื่อลูกหนี้จะจ่ายโดยกำหนดเวลาให้พอสามควร เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นต้น แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่ยอมจ่าย กรณีนี้จะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดนับตั้งพ้นกำหนดที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้หาเงินมาจ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคหนึ่ง

เช่น ทวงหนี้ 5,000 บาท ขอให้หามาจ่ายภายในวันที่ 5 มกราคม แต่ลูกหนี้ไม่ยอมหามาจ่าย เมื่อเลยวันที่ 5 มกราคม วันรุ่งขึ้นคือ 6 มกราคมจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้ว เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ได้เลย

แต่ถ้าต้องการฟ้องศาลด้วยตัวเองเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน กรณีนี้จะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดนับตั้งแต่วันฟ้อง เจ้าหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป เพราะการกู้ยืมเงินที่ไม่กำหนดระยะเวลา เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตลอดเวลา และลูกหนี้จะต้องจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ในทันทีด้วย แปลว่าเมื่อหนี้ประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้จะมีอำนาจฟ้องคดีแพ่งให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ได้ทันที ตามหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203

อายุความฟ้องหนี้กู้ยืมเงินที่ไม่กำหนดระยะเวลา ต้องเริ่มนับแต่วันถัดจากวันทำสัญญากู้ยืมเงิน เช่น ทำสัญญากู้ยืมเงินวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 อายุความจะเริ่มนับในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 โดยมีกำหนดอายุความ 10 ปี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

        มาตรา 203 ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน
        ถ้าได้กำหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้

        มาตรา 204  วรรคหนึ่ง ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »