1

JusThat

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็

Read More »
ยื่นคำยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิ

Read More »
ศาลยุติธรรม 58 แห่งที่ให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ผ่าน e-Filing

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566

เปิดรายชื่อ 42 ศาลยุติธรรม เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกทางออนไลน์ ในวันที่ 3 ก.ค. 2566 การยื่นคำร้องขอ

Read More »

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องระหว

Read More »

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ผู้ซื้อจะไปตามทรัพย์ที่ซื้อได้จากใคร

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายตาย ผู้ซื้อจะไปตามทรัพย์ที่ซื้อได้จากใคร สัญญาซื้อเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประ

Read More »

สามีมีลูกกับเมียน้อย เด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหม

สามีมีลูกกับเมียน้อยเด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหม ปัญหาใต้ชายคาสามีแอบมีชู้ แอบเลี้ยงกิ๊ก มีเมียน้อยเปิ

Read More »

รู้หรือไม่ พยาน และผู้เขียนพินัยกรรม รับมรดกตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้

รู้หรือไม่ พยาน และผู้เขียนพินัยกรรม รับมรดกตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ พินัยกรรมเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ที่เจ้ามรดก

Read More »

ไม่จดทะเบียนสมรส จะขอแบ่งทรัพย์มรดกที่อีกฝ่ายได้รับ ได้หรือไม่

ไม่จดทะเบียนสมรส จะขอแบ่งทรัพย์มรดกที่อีกฝ่ายได้รับ ได้หรือไม่ อยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรส หรืออยู่ไปก่อนแล้วค่

Read More »

5 สิทธิของเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม

5 สิทธิของเจ้าของรวมในทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ถือกรรมสิทธิ์บ้านรวมกัน ได้รับมรด

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp