1

JusThat

สามีมีลูกกับเมียน้อย
เด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหม

ปัญหาใต้ชายคาสามีแอบมีชู้ แอบเลี้ยงกิ๊ก มีเมียน้อยเปิดเผยออกหน้าออกตา และมีลูกด้วยกัน มีคำถามว่าเด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อไหม JusThat ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า มีทั้งมีสิทธิ์ได้และไม่มีสิทธิ์ได้ 

ลูกเมียน้อยมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อ

ถ้าพ่อได้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรเอาไว้ หรือมีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย เช่น ให้ใช้นามสกุล ส่งเสียเลี้ยงดูบุตร ให้การศึกษา ยกย่องเป็นลูกออกหน้าออกตา บอกกล่าวแก่คนทั่วไปว่าเป็นลูกของตัวเอง เป็นต้น เพราะบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว และบุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม ต่างก็เป็นผู้สืบสันดาน(ชั้นบุตร)ที่มีสิทธิรับมรดกของพ่อและแม่ตัวเองในฐานะทายาทโดยธรรมเหมือนกัน

  • พ่อจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นการรับรองให้ลูกเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ซึ่งมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับบุตรบุญธรรมและบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว
  • พ่อรับรองบุตรโดยพฤตินัย ลูกจะยังเป็นบุตรนอกกฎหมาย แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้ให้การรับรองแล้ว ซึ่งมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม

     มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้

     มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

  • พ่อทำพินัยกรรมยกมรดกให้ไว้ก่อนตาย กรณีนี้ก็ให้เป็นไปตามพินัยกรรมที่ได้ทำขึ้นมาเลย เว้นแต่ว่าพินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะเพราะขัดต่อกฎหมาย (ขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 1652, 1653, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661 หรือ 1663) ลูกเมียน้อยจึงจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยพินัยกรรม แต่มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้ ถ้าพ่อจดทะเบียนรับรองบุตร หรือมีการรับรองบุตรโดยพฤตินัยก่อนตาย

ลูกเมียน้อยไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อ

ในทางกลับกัน ถ้าพ่อไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตรเลย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาสั่งให้เป็นบุตร และไม่เคยมีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย กรณีเช่นนี้ลูกเมียน้อยจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกของพ่อเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะกฎหมายไม่ถือว่าลูกนอกกฎหมายเป็นผู้สืบสันดาน เมื่อไม่ใช่ผู้สืบสันดานจึงไม่ใช่ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดก เว้นแต่ว่าพ่อได้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้ลูกเมียน้อยไว้ก่อนตาย กรณีเช่นนี้ ลูกเมียน้อยจึงจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยพินัยกรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »