1

JusThat

รับรองบุตร อย่างไร
ให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดมาระหว่างพ่อแม่ที่ไม่จดทะเบียนสมรสกัน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 แต่ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อ และพ่อจะไม่มีสิทธิเลี้ยงดู ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ต่อลูกที่เกิดมา แม้ยามแก่ตัวไปลูกที่เกิดมาเป็นบุตรนอกกฎหมายนั้นก็ไม่มีหน้าที่ดูแล เลี้ยงดูผู้เป็นพ่อเช่นกัน

แต่กฎหมายก็ยังเปิดช่องทางให้พ่อ(บิดานอกกฎหมาย) สามารถเปลี่ยนฐานะของตัวเองไปเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของลูกได้ และลูกก็สามารถเปลี่ยนฐานะจากบุตรนอกกฎหมายไปเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้เช่นกัน ถ้าเข้าเงื่อนไขนี้

  1. พ่อจดทะเบียนสมรสกับแม่หลังลูกเกิด หรือ
  2. พ่อจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ
  3. ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

วิธีจดทะเบียนรับรองบุตร ให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย

การรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นการรับรองโดยทำการจดทะเบียนรับรองบุตรต่อหน้านายทะเบียน บุตรนอกกฎหมายนั้นจึงจะกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริง 

ลูกและแม่ให้ความยินยอม พ่อสามารถพาแม่และลูกไปให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน เพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรได้เลยที่สำนักเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

ลูกหรือแม่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น ลูกยังเด็ก ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง หรือแม่เสียชีวิต หรือติดต่อแม่ไม่ได้ กรณีนี้พ่อต้องทำการยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่าบุตร(ผู้เยาว์) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพ่อ และพ่อจะสามารถขอคัดถ่ายคำสั่งศาล(เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง) และคัดถ่ายหนังสือสำคัญคดีถึงที่สุด เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนได้หลังจากศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว 1 เดือน

แม่ไม่ให้ความยินยอม พ่อจะต้องเป็นฝ่ายยื่นคำฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และทำการพิสูจน์ต่อศาลถึงการเป็นพ่อลูกกัน เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว พ่อจึงจะสามารถนำคำสั่งนั้นไปยื่นจดทะเบียนรับรองบุตรได้

Facebook
Twitter
LinkedIn

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »