1

JusThat

บังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกหนี้ต้องจ่ายหนี้ส่วนที่เหลือหรือไม่

บังคับจำนอง ได้เงินไม่พอชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ได้หรือไม่

บังคับจำนอง ได้เงินไม่พอชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ส่วนที่เหลือ ได้หรือไม่ การฟ้องบังคับจำนองเป

Read More »
หลักเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ

ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร ครอบครองแบบไหนจึงจะได้เป็นเจ้าของ ครอบครองปรปักษ์ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย

Read More »

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง

ซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามตกลง ผู้จะซื้อทำอะไรได้บ้าง การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ที่มัก

Read More »

ขายฝากที่ดิน ลูกหนี้วางเงินไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินได้ ไม่เป็นการผิดนัด

ขายฝากที่ดิน ลูกหนี้วางเงินไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินได้ ไม่เป็นการผิดนัด สัญญาขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp