1

JusThat

ส.ป.ก.40-1 ห้ามซื้อห้ามขาย ห้ามโอน จำนอง

มีที่ดินอยากเปลี่ยนเป็นเงิน หรือมีเงินอยากซื้อที่ดินแปลงสวย แต่ที่ดินแปลงนั้นดันเป็นส.ป.ก.40-1 ที่ห้ามซื้อ ขาย โอน หรือจำนองให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้ทุกคนรู้จัก ส.ป.ก.40-1 มากขึ้น JusThat จึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ส.ป.ก.40-1 มาไว้ในบทความนี้ ส.ป.ก.40-1 คืออะไร ทำไมต้องห้ามซื้อห้ามขาย ห้ามโอน จำนอง 

ส.ป.ก.40-1 คืออะไร ทำไมจึงห้ามซื้อ ขาย โอน หรือจำนอง

เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 คือ เอกสารสิทธิ์ที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการทำเกษตรกรรม และจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนที่ถือเอกสารสิทธิ์จะมีเพียงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน เพื่อใช้ในการทำประโยชน์ด้านการเกษตรเท่านั้น

แปลว่า ประชาชนที่ถือเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จึงนำที่ดินไปซื้อขายไม่ได้ โอนไปยังบุคคลอื่นนอกจากทายาทโดยธรรมไม่ได้ จำนองไม่ได้ถ้าไม่ใช่โครงการที่รัฐอนุญาตให้ใช้ เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เป็นประกัน และออกโฉนดไม่ได้ ซึ่งมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 

     มาตรา39 ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

Facebook
Twitter
LinkedIn

ซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว ต้องเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลัก หาก ส.ป.ก. พบว่าผู้ได้รับจัดสรร ซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. จะออกหนังสือเตือนให้หยุดการกระทำก่อน ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 8 แต่ถ้าเตือนแล้วยังทำต่อไป ส.ป.ก. จะดำเนินการสั่งให้ผู้ได้รับจัดสรร(เกษตรกร)ที่ซื้อขายที่ดินหมดสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามข้อ 11 (2) 

ว่าง่าย ๆ ก็คือ ถ้า ส.ป.ก. รู้ ส.ป.ก. จะเตือนก่อน ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็จะยึดที่ดินคืน และนำไปจัดสรรให้กับเกษตกรรายใหม่ ซึ่งเกษตรกรรายเก่าที่ทำการซื้อขายก็จะหมดสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินผืนนั้นไปเลย ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รู้แบบนี้แล้ว ก่อนจะทำการซื้อขายที่ดิน หรือรับโอนที่ดินจากใครก็ตาม ต้องเช็คให้ดีก่อนว่า ที่ดินผืนนั้นสามารถซื้อขายกันได้จริงหรือไม่ หรือถ้าจะให้ชัวร์จริง ๆ ก็ควรซื้อที่ดินที่เจ้าของมีโฉนดตัวจริงมาแสดงให้ดูจะดีที่สุด เพื่อป้องกันการเสียรู้ในกรณีที่เจ้าของเอาที่ดินไปจำนองไว้กับคนอื่น จะได้ไม่มีปัญหาที่น่าปวดหัวตามมาทีหลัง

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »