1

JusThat

แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ต้องใช้อะไรบ้าง

โดยปกติแล้วลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา โดยผู้สร้างสรรค์ไม่ต้องไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ถ้าคุณต้องการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ คุณก็สามารถทำได้ เพราะไม่มีกฎหมายไหนที่บัญญัติห้ามไว้ไม่ให้มีการจดลิขสิทธิ์ และการจดลิขสิทธิ์ก็ยังมีข้อดีในกรณีที่ผู้อื่นต้องการค้นหาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นคือใคร เขาก็สามารถไปค้นหาได้ในฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ที่มีการแจ้งเอาไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

แล้วการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต้องใช้อะไรบ้าง แจ้งได้ที่ไหน ผลงานอะไรบ้างที่นำไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ เพื่อคลายความสงสัย JusThat ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้คุณในบทความนี้แล้ว

แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ต้องทำยังไง ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

  1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  3. กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ผลงานหรือภาพถ่ายผลงาน 1 ชุด
  5. เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงที่มาของลิขสิทธิ์ เช่น สัญญาโอนลิขสิทธิ์
Facebook
Twitter
LinkedIn

แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ไหน

รู้หรือไม่ทุกวันนี้เราแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แบบออนไลน์ได้แล้วนะ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยที่ https://www.ipthailand.go.th/th/copyright

ผลงานอะไรบ้างที่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้

ผลงานสร้างสรรค์ที่เราจะนำไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ ต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

โดนละเมิดลิขสิทธิ์ ทำอะไรได้บ้าง

ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์โดนละเมิดลิขสิทธิ์ ก็สามารถรีบแจ้งความร้องทุกข์ หรือฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาได้ภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวคนทำความผิด แต่ถ้าเคยแจ้งความไว้และอยากฟ้องศาลด้วยตัวเอง ก็สามารถยื่นฟ้องคดีอาญาได้ภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95

นอกจากนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วย โดยยื่นฟ้องคดีภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องการละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิด แต่ต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »