1

JusThat

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์

ทันทีที่คุณสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึง งานอื่น ๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นจะเป็นของคุณทันทีในฐานะผู้สร้างสรรค์โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนใด ๆ เลย และผู้อื่นจะนำงานของคุณไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือที่เรียกว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ( exclusive rights ) 

แต่ในบางกรณีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็อาจเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกัน เพราะบางครั้งผู้สร้างสรรค์อาจสร้างผลงานขึ้นมาภายใต้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์โดยอิสระอย่างแท้จริง ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงาน คุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันทีแต่เพียงผู้เดียวเมื่อคุณสร้างผลงานขึ้นมาโดยคิดเอง ทำเอง ไม่มีใครจ้างให้ทำ
 • ผู้ดัดแปลงงาน หากคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้นำผลงานมาดัดแปลงได้ ลิขสิทธิ์ในงานที่ดัดแปลงขึ้นใหม่จะเป็นของคุณ 
 • ผู้รวบรวมงาน มีความคล้ายกับการดัดแปลงงานคือต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องก่อน และผลงานที่ได้ประกอบรวบรวมขึ้นใหม่จะเป็นของคุณ
 • ลูกจ้าง จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นแต่เพียงผู้เดียว แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จ้าง ยกเว้นมีการทำหนังสือตกลงว่าให้ลิขสิทธิ์เป็นของนายจ้าง หรืออย่างอื่น 
 • นายจ้าง จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ลูกจ้างสร้างสรรค์ขึ้น ต่อเมื่อมีการตกลงกันเป็นหนังสือว่าให้ลิขสิทธิ์เป็นของนายจ้าง ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของลูกจ้างเพียงผู้เดียว
 • ผู้ว่าจ้าง สำหรับการจ้างทำของ ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ของผู้รับจ้าง ยกเว้นตกลงกันเป็นอย่างอื่น
 • หน่วยงานราชการ สำหรับผลงานที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยราชการเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลงานเหล่านั้นจะเป็นลิขสิทธ์ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ยกเว้นตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ ทางสัญญาจากผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
 • ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ ทางพินัยกรรมหรือมรดก

และลิขสิทธิ์ไม่เหมือนกรรมสิทธิ์ งานบางชิ้นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย และงานบางชิ้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น เจ้าของรูปวาดชื่อดังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รูปวาดเพราะซื้อมาแล้ว แต่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์รูปวาดนั้น ดังนั้น ก่อนจะนำผลงานใด ๆ ไปใช้ประโยชน์ ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องก่อน เพราะหากนำไปทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน ฯ โดยไม่ขออนุญาตและไม่อยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ก็สามารถดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

ใครบ้างที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
 3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

เช็คข้อมูลทนายความจริง ทนายความปลอม ได้ง่าย ๆ แค่ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

เช็คข้อมูลทนายจริง ทนายปลอม ได้ง่าย ๆ แค่ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ ถูกทนายความปลอมฉ้อโกงหลอกเอาเงิน รับว่าความให้แล้วทิ้งคดีติดต่อไม่ได้ ทำคดีไม่ได้จริงตามที

Read More »
ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร ?​ ทำสัญญาแบบไหน ใครจะได้เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร ? ทำสัญญาแบบไหน ใครจะได้เป็นเจ้าของ คุณผู้อ่านเคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าคุณซื้อภาพวาดมา 1 ภาพ ลิขสิทธิ์ภาพวาดจะเป็

Read More »
ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของ VS สัญญาจ้างแรงงาน

ฟรีแลนซ์(บังหน้า) เมื่อนายจ้างใช้คำว่า “ฟรีแลนซ์” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

ฟรีแลนซ์(บังหน้า) เมื่อนายจ้างใช้คำว่า “ฟรีแลนซ์” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ” ประกาศ!! รับสมัครฟรีแลนซ์ Work From

Read More »