1

JusThat

นายจ้าง คือใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม

นายจ้าง คือใครหัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม เวลาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งหนึ่งที่นายจ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงา

Read More »

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะไม่ได้ไป

Read More »

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร อ่านหัวข้อแล้วงงและกำลังสงสัยอยู่ใช่

Read More »
ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร ?​ ทำสัญญาแบบไหน ใครจะได้เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ แตกต่างกันอย่างไร ?ทำสัญญาแบบไหน ใครจะได้เป็นเจ้าของ คุณผู้อ่านเคยสงสัยกันไหมว่า  ถ้าคุ

Read More »
วิธีคิดค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถูกเลิกจ้าง

ถูกเลิกจ้างต้องได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

ถูกเลิกจ้างต้องได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน 1 ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ถูกให้ออกจากงานกะทันหัน ต้

Read More »
ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของ VS สัญญาจ้างแรงงาน

ฟรีแลนซ์(บังหน้า) เมื่อนายจ้างใช้คำว่า “ฟรีแลนซ์” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

ฟรีแลนซ์(บังหน้า) เมื่อนายจ้างใช้คำว่า “ฟรีแลนซ์” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน &#82

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp