1

JusThat

เช็คข้อมูลทนายจริง ทนายปลอม ได้ง่าย ๆ แค่ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

ถูกทนายความปลอมฉ้อโกงหลอกเอาเงิน รับว่าความให้แล้วทิ้งคดีติดต่อไม่ได้ ทำคดีไม่ได้จริงตามที่อ้างเพราะเป็นทนายความปลอม มิจฉาชีพปลอมตั๋วทนายหลอกคนอื่น หรือเป็นทนายความจริงแต่ใบอนุญาตว่าความขาดอายุ ถูกพักใบอนุญาตอยู่ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความแล้วแต่ยังมารับงานทนายความอยู่ 

บทความนี้ JusThat ขอนำวิธีเช็คข้อมูลทนายความจริงหรือทนายความปลอมด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ มาฝากทุกคน เพื่อไม่ให้มีใครถูกหลอกจากทนายปลอมหรือทนายจ้อจี้ จะมีอะไรบ้างอ่านต่อกันเลย

3 ขั้นตอนเช็คข้อมูลทนายความปลอม ทนายความจริง

 1. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตว่าความ และบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลต้องตรงกัน
 2. ติดต่อสำนักงานทะเบียนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  02-522-7124 ถึง 27
  02-522-7143 ถึง 47
  0968838531
 3. แจ้งชื่อ นามสกุล หรือเลขที่ใบอนุญาตว่าความของทนายความที่ต้องการตรวจสอบ และเล่าที่มาที่ไปว่าต้องการตรวจสอบเพราะอะไร

อัปเดตข้อมูลวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้คนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อทนายความผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะ เพียงเข้าไปที่ https://verify.lwyrcouncil.com/ และทำตามขั้นตอน ดังนี้เลย

 1. กรอกข้อมูลผู้ขอตรวจสอบ
 2. ยืนยันเบอร์ผ่าน OTP
 3. กรอกชื่อ-นามสกุลทนายความที่ต้องการตรวจสอบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าจ้างทนายความให้มาทำคดีให้ได้แล้ว แต่ถ้าขอดูใบอนุญาตว่าความแล้วทนายความคนนั้นกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ดู หรือไม่ยอมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ก็ควรต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเขามีลับลมคมใน มีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่หรือเปล่า 

Facebook
Twitter
LinkedIn
สำหรับการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ทุกคนสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งฟ้อง การยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้น การฟ้องอุทธรณ์ การฟ้องฎีกา การว่าความ ฯ แต่จะว่าความให้คนอื่นไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นทนายความ
อาชีพทนายความจึงมีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและชีวิตของผู้คนในสังคมโดยตรง ทนายความทุกคนจึงต้องสอบตั๋วทนายหรือใบอนุญาตว่าความให้ผ่านก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความและประกอบอาชีพทนายความได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
     มาตรา 1(11) “คู่ความ” หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อ ประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ
     มาตรา 60 คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็น ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคล จะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของตน หรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียว หรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้ 
     ถ้าคู่ความ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้ แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528

     มาตรา 33 ห้ามผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น

     มาตรา 82 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 33 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้หรือไม่?! ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

 1. แอดไลน์ @justhatapp 
 2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »