1

JusThat

ถูกโกงแชร์กินดอก
ฟ้องศาลเองไม่ได้
แต่แจ้งความร้องทุกข์ได้

การตั้งวงแชร์กินดอก แชร์แจกดอก บ้านออมเงินต่าง ๆ ไม่ใช่การเล่นแชร์ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 แต่เป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

ลูกแชร์ที่โดนโกงแชร์กินดอกจะไม่สามารถฟ้องศาลเองได้ เพราะความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ไม่ใช่การทำความผิดโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว ว่ากันง่าย ๆ ก็คือ เป็นการทำความผิดต่อส่วนรวมนั่นเอง

และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นฉ้อโกงประชาชนนั้น เป็นพระราชกำหนดที่มีเจตนารมณ์ในการปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจใช้มาตราการต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้เสียโดยตรงคือรัฐ ผู้ที่มีอำนาจฟ้องศาลจึงเป็นรัฐเท่านั้น ลูกแชร์ที่โดนโกงจึงต้องดำเนินคดีอาญาผ่านการแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐาน และส่งสำนวนให้อัยการฟ้องศาลต่อไป

แตกต่างจากการเล่นแชร์แล้วโดนโกงที่สามารถดำเนินการฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ เพราะการโกงแชร์นั้นเป็นการกระทำผิดฐานฉ้อโกง ผู้เสียหายจะแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องศาลด้วยตัวเองก็ได้ หรือกรณีที่ท้าวแชร์ไม่ได้โกงแต่เป็นการผิดสัญญาเล่นแชร์ ลูกแชร์ก็สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อศาลด้วยตัวเองได้เหมือนกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn

ถูกโกงแชร์กินดอก ลูกแชร์ร้องขอให้อัยการเรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ได้

เมื่อถูกโกงใคร ๆ ก็ต้องอยากได้เงินคืนกันทั้งนั้น แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยโอกาสที่จะได้เงินคืนก็คงเป็นศูนย์ แม้ลูกแชร์ที่โดนโกงแชร์กินดอกจะไม่สามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้เงินคืนนะ เพราะลูกแชร์สามารถร้องขอให้พนักงานอัยการเรียกคืนเงินต้นที่จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ยให้ได้ โดยการนำหลักของการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญามาใช้ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา 9 

แต่จะร้องขอให้อัยการเรียกดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ท้าวแชร์กินดอกสัญญาไว้ไม่ได้นะ เพราะการเปิดวงแชร์แจกดอกนั้นเป็นนิติกรรมต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ลูกแชร์จึงไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือกฎหมายได้ 

สุดท้ายนี้ JusThat ขอฝากคุณผู้อ่านทุกท่านให้คิดใตร่ตรองอย่างรอบคอบ หาความรู้ ศึกษาความเสี่ยง วางแผนการเงินทุกครั้งก่อนลงทุนใด ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง 

รู้หรือไม่?! คุณสามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »