1

JusThat

ความกตัญญูบนคราบน้ำตา เมื่อลูกฟ้องพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ด้วยตัวเองไม่ได้

ความกตัญญู คือ เครื่องหมายของคนดี เราทั้งหลายต่างถูกสอนมาในทำนองนี้ ให้รัก ให้เคารพ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะแม่ พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด รวมทั้งบรรพบุรุษสืบสายขึ้นไป และกฎหมายก็ได้ห้ามไม่ให้ลูกฟ้องพ่อแม่ หรือบุพการีของตนเอง จนบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นที่มาของการอดทนแบกความกตัญญูไว้บนบ่า และต้องทิ้งคราบน้ำตาจากความเจ็บปวดไว้ในความทรงจำที่บางคนอาจไม่อยากจำ 

สำหรับบทความนี้ JusThat จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคดีอุทลุม ว่าด้วยเรื่องบุตรห้ามฟ้องบุพการี แล้วบุพการีที่กฎหมายกำหนด คือใคร บุตรหลานจะไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของตนเองได้ตลอดไปเลยหรือไม่ หรือจะมีทางออกไหนที่กฎหมายยังพอเปิดช่องให้มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ ทุกท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวดังกล่าวได้ในบทความนี้เลย

คดีอุทลุม ลูกฟ้องพ่อแม่ บุพการีไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 ได้กำหนดห้ามลูกฟ้องพ่อแม่ บุพการีไว้ดังนี้ “ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้” 

ผู้ใด ตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 1562 คือ ลูก หลาน เหลน ลื่อ ซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิตลงไปต่อจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและชอบด้วยกฎหมาย เพราะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ เช่น บุตรนอกกฎหมายสามารถฟ้องบิดานอกกฎหมายของตนเองได้

บุพการี ตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 1562 คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ชวด ซึ่งสืบสายโลหิตขึ้นไปและต้องชอบด้วยกฎหมาย เช่น พ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกด้วยกัน หรือปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย 

รู้หรือไม่ ลูกไม่สามารถฟ้องแม่ผู้ให้กำเนิดของตนเองได้ทุกกรณี เพราะแม่ผู้ให้กำเนิดจะเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกเสมอ แม้จะไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับชายใดเลยก็ตาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 

     มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อสังเกตหนึ่งที่ควรรู้ คือ ป.พ.พ. มาตรา 1562 ห้ามไว้เฉพาะส่วนที่บุตรจะฟ้องบุพการีเท่านั้น แต่ไม่มีส่วนที่ห้ามบุพการีฟ้องบุตร และไม่มีกฎหมายอื่นใดบัญญัติห้ามบุพการีฟ้องบุตรไว้เช่นกัน และนั่นก็หมายความว่า พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด สามารถฟ้องลูกหรือหลาน เหลน ลื่อ ของตนเองได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานั่นเอง

และในกรณีหลานฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาลุง ป้า น้า อา เครือญาติของตนเอง แบบนี้จะฟ้องสามารถฟ้องได้เลย เพราะบุคคลในกลุ่มนี้ไม่ใช่บุพการีตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 1562 และไม่มีกฎหมายใดบัญญัติห้ามไว้ แม้บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยก็ตาม

Facebook
Twitter
LinkedIn

ลูกฟ้องพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายายไม่ได้ แต่ร้องขอให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลได้

อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็ยังเว้นช่องว่างให้ลูกหลานสามารถดำเนินคดีกับบุพการีของตนเองได้ โดยการร้องขอให้อัยการเป็นผู้ฟ้องคดี ซึ่งกฎหมายให้สิทธิเฉพาะแต่พนักงานอัยการเท่านั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1562 ที่กำหนดไว้ว่า “แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้” แปลว่า ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานอัยการจะไปยื่นฟ้องคดีแพ่งหรืออาญาแทนผู้สืบสันดานไม่ได้

สรุป ลูกหลานจะฟ้องพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ชวด ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองเองไม่ได้ แต่สามารถร้องขอ หรือญาติสนิทของลูกหลานสามารถร้องขอให้อัยการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

     มาตรา 1562 ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้

คดีแพ่งมีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »