1

JusThat

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง

ทะเบียนสมรส ไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบ ไขข้อข้องใจ จดทะเบียนสมรสมีประโยชน์ยังไงบ้าง การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องระหว

Read More »

ฟ้องหย่า ไกล่เกลี่ยกันได้ จะทำยังไงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอีกฝ่ายจะไปจดทะเบียนหย่าจริง

ฟ้องหย่า ไกล่เกลี่ยกันได้ จะทำยังไงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอีกฝ่ายจะไปจดทะเบียนหย่าจริง โดยปกติแล้วคู่สมรสที่ไม่ต้

Read More »
ถ้าสามีหรือภรรยาประพฤติชั่ว จนทำให้คู่สมรสได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินควร หรือได้ความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือโดนดูถูก ถูกเกลียดชัง อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้

สามีติดอบายมุข หรือภรรยาติดพนัน ไม่อาจทนอยู่ด้วยกัน อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้

สามีติดอบายมุข หรือภรรยาติดพนัน ไม่อาจทนอยู่ด้วยกัน อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้ แรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน แต่เมื่อเวลาผ

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp