1

JusThat

10 หลักเกณฑ์ ที่ศาลใช้กำหนดค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้

เมื่อชายหญิงจดทะเบียนสมรสกันทั้ง 2 ฝ่ายจะกลายเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน และในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้ อีกฝ่ายก็สามารถฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 อนุมาตรา 1 ได้ และสามารถเรียกเรียกร้องค่าทดแทนจากชู้ของสามีหรือภรรยาได้ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรค 2 

โดยกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการฟ้องชายชู้ไว้ว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทางชู้สาวก็ได้

และกำหนดหลักเกณฑ์ในการฟ้องหญิงชู้ไว้ว่า “ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
     สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
     ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

ซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดค่าทดแทนจากคำขอของโจทก์ แต่ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะได้รับค่าทดแทนไปตามจำนวนที่ขอเสมอไป เพราะศาลสามารถปรับลดค่าทดแทนที่โจทก์มีคำขอได้ โดยดูจากพฤติการณ์แห่งคดี และศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ มีกำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ โดยใช้ 10 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

หลักพิจารณาในการกำหนดค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้

 1. ฐานะทางสังคมของคู่ความและชู้ เช่น ประวัติครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ ชื่อเสียงทางสังคมของแต่ละฝ่าย ซึ่งหากมีฐานะทางสังคมสูง การศึกษาสูง หน้าที่การงานดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ค่าทดแทนก็ย่อมสูงตามไปด้วย
 2. ระยะเวลาในการสมรสกัน ตรงนี้ศาลจะดูว่าจดทะเบียนอยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้ว ยิ่งนานค่าทดแทนก็ยิ่งสูง
 3. มีการจัดงานแต่งงาน จัดงานมงคลสมรสหรือไม่ ถ้ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีแขกเหรื่อมากมากมาย ค่าทดแทนก็จะสูงตามไปด้วย
 4. มีบุตรร่วมกันหรือไม่ กี่คน ถ้าสามีภรรยามีบุตรด้วยกัน ยิ่งมีบุตรหลายคนค่าทดแทนก็ยิ่งสูงตาม
 5. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก่อนมีชู้ ทะเลาะกันเป็นประจำหรือเปล่า อีกฝ่ายมักจะมีกิ๊กอยู่แล้วหรือไม่ มีการแยกกันอยู่ก่อนมีชู้ไหม ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ศาลจะนำไปพิจารณา ถ้าสถานะความสัมพันธ์ดี ไม่มีอะไรบกพร่องเลยก่อนมีชู้ ค่าทดแทนก็จะสูง
 6. การเปิดเผยของชู้ พฤติการณ์แห่งการเป็นชู้เปิดเผยเพียงใด เป็นชู้กันออกหน้าออกตาเลยไหม ถ้าใช่ค่าทดแทนก็จะสูงกว่าอยู่เงียบ ๆ 
 7. ระยะเวลาในการเป็นชู้ ถ้าเป็นชู้กันมานานแล้วค่าทดแทนก็จะสูงตามระยะเวลานั้น
 8. ชู้รู้หรือควรรู้อยู่แล้วหรือไม่ว่า อีกฝ่ายมีสามีหรือภรรยาขณะเป็นชู้ ถ้ารู้แล้วยังเป็นค่าทดแทนจะสูงกว่า ไม่รู้ หรือโดนหลอก โดนปกปิดจนยอมเป็นชู้
 9. หลังจากรู้ตัวว่าเป็นชู้ ตัวชู้นั้นมีความสำนึกผิดหรือไม่ ถ้ารู้แล้ว ถูกจับได้แล้วยังไม่หยุด ไม่สำนึก ค่าทดแทนจะสูงกว่ารู้แล้วหยุดพฤติกรรมการเป็นชู้
 10. มีการฟ้องหย่าและเรียกสินสมรสไปหรือยัง ถ้าฟ้องหย่าแล้วและแบ่งสินสมรสแล้ว ค่าทดแทนที่ได้จากชู้ก็จะน้อยลง เพราะศาลจะนำสินสมรสนั้นไปคำนวณค่าทดแทนด้วย
Facebook
Twitter
LinkedIn

อย่างไรก็ตาม การฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากชู้นั้นเป็นคดีแพ่ง ซึ่งโจทก์จะต้องไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว โดยศาลจะเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกันเป็นหลัก

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
 3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »