1

JusThat

หย่ากันแล้ว ใครจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตร

ว่าด้วยเรื่องหย่าร้างกัน เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการหรือทั้งสองฝ่ายต้องการหย่า คู่สมรสก็จะต้องไปจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องก่อน การหย่านั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ถ้าคู่สมรสตกลงกันไม่ได้และอีกฝ่ายไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เช่น ตกลงเรื่องสิทธิเลี้ยงดูบุตรกันไม่ได้ แบ่งสินสมรสกันไม่ลงตัว อีกฝ่ายยังรักยังหวงจึงไม่อยากปล่อยอีกฝ่ายไป หรือเหตุผลอื่น ๆ ก็ตาม กรณีนี้คู่สมรสฝ่ายที่ต้องการหย่าจะต้องไปยื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน 

และในบทความนี้ JusThat จะขอแนะนำในส่วนของสิทธิเลี้ยงดูบุตร ถ้าพ่อแม่หย่าร้างกันตามกฎหมายแล้ว ใครจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตรไป อ่านต่อได้ในบทความนี้เลย

ยินยอมหย่าและตกลงสิทธิปกครองบุตรกันเองได้

กรณีตกลงยินยอมกันเองได้ คู่สมรสก็สามารถไปจดทะเบียนหย่าและทำบันทึกข้อตกลงในการเลี้ยงดูบุตรได้เลย โดยระบุว่าเงื่อนไขตามนี้

  1. ใครเป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตร คนไหน อย่างไร
  2. ใครเป็นผู้ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใด
Facebook
Twitter
LinkedIn

ยินยอมหย่าแต่ตกลงสิทธิปกครองบุตรไม่ได้

กรณีต่างคนต่างอยากหย่า มีการจดทะเบียนหย่า แต่ก็ติดปัญหาแบ่งสิทธิปกครองบุตรกันไม่ได้ แบบนี้จะต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใหน และใครจะต้องออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ยังไง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่าและตกลงสิทธิปกครองบุตรไม่ได้

เมื่อต่างฝ่ายต่างตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องมีการนำคดีไปฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดให้หย่าขาดจากกัน และกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใหน และใครจะต้องออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ยังไง

รู้หรือไม่ ศาลจะถอนอำนาจปกครองบุตรของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองแทนก็ได้ ในกรณีที่มีการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ หรือมีการประพฤติชั่วร้าย หรือไม่สามารถปกครองบุตรได้เพราะเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     มาตรา 1520 ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

     ในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้  ทั้งนี้ ให้ศาลคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำคัญ

     มาตรา 1521 ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตาม มาตรา 1520 ประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลง ไป ศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองโดยคำนึงถึง ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ

     มาตรา 1522 ถ้าสามีภริยาหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่าสามีภริยาทั้งสองฝ่าย หรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใด

     ถ้าหย่าโดยคำพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กำหนดเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ ให้ศาลเป็นผู้กำหนด

     มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

     ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »