1

JusThat

เคล็ด(ไม่)ลับทำสัญญากู้ยืมเงินง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เงินขาดมืออีกแล้ว จะขอยืมใครได้บ้าง ที่ให้คนอื่นยืมไปก็ยังไม่ได้คืน คนใกล้ตัวขอกู้ยืมเงินเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่น้อง ญาติสนิทหรือไม่สนิทก็ตาม เมื่อถึงเวลาต้องกู้ยืมเงินกันสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือ สัญญากู้ยืมเงิน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ถ้าให้กู้ยืมเงินแล้วทวงคืนไม่ได้ ก็สามารถใช้สัญญาเป็นหลักฐานในการฟ้องศาลเรียกเงินคืนมาได้ เพราะถ้ายืมมากกว่า 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญาก็ฟ้องศาลเรียกเงินคืนไม่ได้นะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653

สัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐานใช้ประกอบการกู้

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินจะมีบุคคล 2 ฝ่ายทำสัญญาร่วมกัน คนให้ยืม เรียกว่า “ผู้ให้กู้” คนยืม เรียกว่า “ผู้กู้” สัญญานี้จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครกู้ยืมเงินใคร กู้ไปเท่าไหร่ จะใช้คืนเมื่อไหร่ เรียกดอกเบี้ยยังไง ถ้าผิดนัดจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าฝ่ายไหนทำผิดสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ จะเป็นสัญญายืมเงินเพื่อน สัญญายืมเงินแฟน สัญญายืมเงินคนรู้จัก จะเป็นสัญญาที่ยืมเงินจากใคร อย่างน้อยมีสัญญาไว้ให้อุ่นใจก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะ

สัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่ยืม

ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียด โครงสร้างของสัญญากู้ยืมเงิน เราต้องรู้จักประเภทของสัญญายืมก่อน การยืมจะมี 2 รูปแบบ คือ ยืมใช้คงรูป และ ยืมใช้สิ้นเปลือง

 • ยืมใช้คงรูป คือ การให้ยืมของไปโดยไม่มีค่าตอบตอบแทน ใช้เสร็จก็เอามาคืน โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของคนให้ยืม เช่น ขอยืมรถใช้เสร็จก็เอารถคันเดิมมาคืน ขอยืมปากกาใช้เสร็จก็เอาปากกาแท่งเดิมมาคืน
 • ยืมใช้สิ้นเปลือง คือ ให้ยืมของไปและอาจมีค่าตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์จากคนให้ยืมไปให้คนยืม เอาไปใช้แล้วต้องหาของแบบเดียวกันจำนวนเท่ากันมาคืนให้ครบ เช่น ให้ยืมเงิน 1000 โอนไปแล้วคนยืมจะเอาไปใช้ยังไงก็ได้ ตอนคืนอาจคืนเป็นเงินสดไม่โอนก็ได้ 

เราจะเห็นว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองคนยืมจะมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่ยืมไป เอาไปใช้ยังไงก็ได้ ตอนคืนคนให้ยืมก็จะได้ของชิ้นอื่นไปที่มีจำนวนเท่ากันแบบเดียวกันไปแทน ไม่จำเป็นต้องเอาของชิ้นเดิมไปคืน ทั้งนี้สัญญากู้ยืมเงินที่เป็นการยืมใช้สิ้นเปลือง และการยืมใช้คงรูป สัญญาทั้ง 2 แบบจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบของที่ยืมให้กันแล้ว ถ้าเขียนไว้เฉย ๆ ว่าให้ยืมแต่ไม่ได้ให้ของที่ยืมไปสัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์นะ  

ตัวอย่างเช่น เขียนในสัญญากู้ยืมเงิน 3,000 แต่ผู้ให้กู้โอนให้แค่ 2,000 สัญญาก็สมบูรณ์แค่ 2,000 บาท เรียกคืนได้ 2,000 พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับที่กำหนดไว้เท่านั้น 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

ทำสัญญากู้ยืมเงินด้วยตัวเอง

สัญญากู้ยืมเงิน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน

ส่วนนำ

 • ชื่อสัญญา
 • สถานที่ทำสัญญา
 • วันที่ทำสัญญา
 • ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา

เนื้อหา

 • วัตถุประสงค์
 • ดอกเบี้ย
 • กำหนดจ่ายคืน
 • วิธีการจ่ายคืน
 • ผลที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัด เช่น ค่าปรับ

ส่วนลงท้าย

 • ข้อความส่วนท้ายของสัญญา
 • ลายมือชื่อพยาน
 • ลายมือชื่อคู่สัญญา

ไม่มีสัญญากู้ยืมเงินใช้แชทแทนได้ไหม

ถ้าเป็นการยืมเงินออนไลน์ เงินขาดมือเลยขอทำสัญญายืมเงินเพื่อน เพราะได้เงินด่วนทันใจ รีบใช้รีบคืน แต่ไม่ได้เซ็นสัญญากันสามารถใช้แชทที่ตกลงกู้ยืมเงินกันเป็นหลักฐานได้ ขอเพียงให้มีรายละเอียดที่สำคัญครบ…

 

 1. ยืมจำนวนเท่าไหร่
 2. ใช้คืนตอนไหน
 3. มีชื่อแชท ระบุตัวตนได้ว่าใครยืม ใครให้ยืม
 4. แอพที่ใช้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้
 5. หลักฐานการโอนมีเวลา วันที่ที่โอนชัดเจน ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญากู้ยืมเงิน มีค่าปรับต้องกำหนดให้ชัดเจน

เวลาจำเป็นต้องใช้เงินจริง ๆ คนรอบตัวก็มาขอยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน ขอยืมเงิน 10,000 ด่วน มากน้อยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคน การเรียกดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีเป็นสิทธิที่คนให้ยืมจะเรียกได้โดยต้องมีการตกลงกันไว้ให้ชัดเจนก่อน แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ ณ ปัจจุบันสามารถเรียกได้ 3% ต่อปีของเงินต้น และอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้คือ “เบี้ยปรับ” หรือ “ค่าปรับ” ที่ทุกคนคุ้นชินนั่นเอง ค่าปรับนี้จะเรียกได้ก็ต่อเมื่อมีการผิดนัดหรือผิดสัญญากัน และสิ่งที่สำคัญคือต้องกำหนดให้ชัดเจนถ้าไม่ได้กำหนดไว้จะเรียกไม่ได้นะ

สัญญากู้ยืมเงินขอเงินคืนต้องทวงให้ถูกต้อง

ทวงเงินยาก ทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้คืน เมื่อผู้กู้ไม่ยอมคืนเงินตามวันนัด ต้องมีการบอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือ (Notice) เพื่อให้ผู้กู้รีบหาเงินมาคืน และควรกำหนดระยะเวลาให้เขาหาเงินได้พอสมควร เช่น 15 วัน 30 วัน เป็นต้น หากทวงแล้วผู้กู้ไม่ยอมจ่ายคืนซะที จะถือว่าผิดนัดสามารถใช้สิทธิฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับให้อีกฝ่ายจ่ายหนี้คืนได้นะ

รู้หรือไม่?! ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ จะทำให้เรื่องถึงชั้นศาลได้เร็วขึ้น
JusThat ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท บริการส่งฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญา

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »