1

JusThat

เป็นหนี้ต้องชดใช้
เมื่อเจ้าหนี้ตาย
แต่หนี้ไม่ตายตาม

มีใครเคยสงสัยไหมว่า ถ้าเจ้าหนี้ตายไปแล้ว ลูกหนี้จะไปจ่ายหนี้ให้ใคร หรือลูกหนี้สามารถทิ้งหนี้ก้อนนั้นไปได้เลย เพราะถึงอย่างไรเจ้าหนี้ก็มาตามทวงหนี้ไม่ได้อยู่ดี แบบนี้ก็ได้เหรอ!

แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้เจ้าหนี้ที่เป็นคู่สัญญาจะตายจากไป หนี้นั้นก็ไม่สูญหายไปตามเจ้าหนี้นะ เพราะเจ้าหนี้และหนี้เป็นคนละสิ่งกัน

เจ้าหนี้ คือ ผู้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ หรือเรียกให้ชำระได้ตลอด สำหรับหนี้ไม่มีกำหนดชำระ

ลูกหนี้ คือ ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือเมื่อเจ้าหนี้เรียกให้ชำระ สำหรับหนี้ไม่มีกำหนดชำระ

มูลหนี้ คือ สิ่งที่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำระจากลูกหนี้ และลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระสิ่งนั้นให้เจ้าหนี้ เช่น เงิน สิ่งของ หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตกลงกัน เป็นต้น

เมื่อเจ้าหนี้ตาย กองมรดกของเจ้าหนี้(ตายแล้วเป็นเจ้ามรดก)ก็ย่อมตกทอดสู่ทายาท ได้แก่ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ของเจ้ามรดกที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว

ดังนั้น ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้าหนี้ หรือผู้จัดการมรดกของเจ้าหนี้ จะเป็นคนที่มีสิทธิติดตามทวงหนี้กับลูกหนี้ได้ต่อไป และยังมีสิทธิไปฟ้องคดีแพ่งต่อศาลเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ด้วย 

อายุความฟ้องให้ชำระหนี้ การฟ้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้สำหรับคดีที่เจ้าหนี้เป็นเจ้ามรดก ไม่อยู่ภายใต้บังคับอายุความคดีมรดก แต่ต้องใช้อายุความเฉพาะของมูลหนี้ที่จะฟ้อง เช่น ฟ้องเรียกให้จ่ายหนี้กู้ยืมเงินได้ภายใน 10 ปี หรือฟ้องภายใน 5 ปีกรณีชำระหนี้เป็นงวด หรือฟ้องเรียกค่าจ้างที่เกิดจากสัญญาจ้างแรงงาน ฟ้องเรียกค่าทำของ ภายใน 2 ปี เป็นต้น 

โดยจะเริ่มนับอายุความได้นับตั้งแต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ ไม่ใช่เริ่มนับอายุความตอนเจ้าหนี้ตาย เช่น A กู้ยืมเงิน B 20,000 บาท กำหนดจ่ายคืนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แต่ B เจ้าหนี้ตายเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 

กรณีนี้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะสามารถเรียกให้ A ชำระหนี้ได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ คือ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และเริ่มนับอายุความนับตั้งแต่ A ผิดนัด คือ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn

หากคดีมีความซับซ้อน?!
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »