1

JusThat

กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ทวงหนี้ก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่

กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ทวงหนี้ก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่ กู้ยืมเงินกันแล้วต่อมาเกิดปัญหาผิดใจกัน ฝั่งเจ้าหนี้ก็อยา

Read More »

ลูกหนี้ตาย เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองมรดกเท่านั้น

ลูกหนี้ตาย เจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากกองมรดกเท่านั้น การกู้ยืมเงิน จำนำของ จำนองบ้าน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้

Read More »

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะไม่ได้ไป

Read More »

ไขข้อข้องใจ ประมาทร่วม คืออะไร มีจริงในข้อกฎหมายหรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ ประมาทร่วม คืออะไร มีจริงในข้อกฎหมายหรือไม่ เวลาเกิดอุบัติเหตุและมีการนำข่าวมาเสนอผ่านช่องทางต่าง

Read More »

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร

สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา คืออะไร อ่านหัวข้อแล้วงงและกำลังสงสัยอยู่ใช่

Read More »

กู้ยืมเงินไม่กำหนดระยะเวลา : ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ดอกเบี้ยหลังฟ้อง เจ้าหนี้เรียกอะไรได้บ้าง

กู้ยืมเงินไม่กำหนดระยะเวลา : ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ดอกเบี้ยหลังฟ้อง เจ้าหนี้เรียกร้องส่วนไหนได้บ้าง กู้ยืมเงินไปแล้

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp