1

JusThat

นิติบุคคล คือใคร

นิติบุคคล คือใคร ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ JusT

Read More »

บุคคลธรรมดา คือใคร

บุคคลธรรมดา คือใคร ในทางกฎหมายเราจะแบ่งบุคคลออกได้ 2 แบบ คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล และสำหรับบทความนี้ Ju

Read More »

นายจ้าง คือใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม

นายจ้าง คือใครหัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม เวลาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งหนึ่งที่นายจ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงา

Read More »

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

เช่าชุดไม่คืน อ้างจ่ายมัดจำแล้ว เจ้าของชุดดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ปัจจุบันการเช่าชุดเที่ยวคาเฟ เช่าชุดเ

Read More »

พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด VS พ่อแม่บุญธรรม ใครคือทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของลูก

พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด VS พ่อแม่บุญธรรม ใครคือทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์รับมรดกของลูก เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต

Read More »

บังคับคดี ลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์กองมรดกของผู้ตายออกขายทอดตลาดได้

บังคับคดี ลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์กองมรดกของผู้ตายออกขายทอดตลาดได้ หลังจากที่มีการฟ้องคดีแพ่ง

Read More »

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี

บังคับคดี เจ้าหนี้ตามยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 10 ปี อ่านหัวข้อแล้วรู้สึกขัดแย้งอยู่หรือเปล่า บังคับคดีได้เก

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp