1

JusThat

ทนายความเปิดเผยความลับลูกความ
มีความผิดหรือไม่

ทุกคนมีความลับของตัวเองที่ไม่อยากใครรู้ แต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงการบอกความนั้นกับคนอื่นไม่ได้ เช่น การเล่าที่มาที่ไปของเรื่องให้ทนายความรับรู้ การบอกอาการป่วยกับแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือพยาบาลผู้ทำการดูแล การบอกความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่ได้ประสบพบเจอมากับจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถนำข้อมูลไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

และในหลาย ๆ ครั้งเราก็มักจะเห็นการเปิดเผยความลับทางคดีของลูกความทั้งเปิดเผยโดยตรงและเปิดเผยแบบอ้อม ๆ มีการเขียนเล่าผ่านทางเพจของทนายความบ้าง ผ่านทางรายการทีวีบ้าง หรือบางคนอาจเอามาเล่าเป็นคลิปลง YouTube เลยก็มี สำหรับบทความนี้ JusThat  จึงขอเล่าเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับของลูกความ ทนายความเปิดเผยความลับลูกความจะมีความผิดหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ

ทนายความเปิดเผยความลับของลูกความ มีความผิดทั้งมรรยาททนายความ และความผิดอาญา

ทนายความเปิดเผยความลับลูกความมีความผิดมรรยาททนายความ

การที่ทนายความเปิดเผยความลับลูกความโดยที่ลูกความไม่ได้ให้ความยินยอม นอกจากจะเป็นการทำผิดจรรยาบรรณแล้ว ทนายความยังจะมีความผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ ข้อ 11 ด้วย ซึ่งห้ามเปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้ว หรือโดยอำนาจศาล

หากฝ่าฝืนเอาความลับลูกความมาเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ ทนายความที่เปิดเผยความลับก็อาจโดนทนายความคนอื่น หรือผู้เสียหายร้องเรียนสภาทนายความให้ดำเนินคดีมรรยาททนายความได้ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความขึ้นมา หลังจากดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ถ้าพบว่าทนายความคนนั้นทำความผิดจริงก็จะมีการลงโทษต่อไป

โทษสำหรับทนายความที่ฝ่าฝืนมรรยาททนายความ มี 3 สถาน 

  1. ภาคทัณฑ์ เป็นโทษที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา เปรียบเหมือนผู้ที่ทำความผิดครั้งแรกก็โดนรอลงอาญาไว้ก่อน และหากทนายความคนไหนโดนภาคทัณฑ์ก็จะไม่สามารถไปสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการได้
  2. ห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนดไม่เกินสามปี เมื่อพ้นโทษก็ยังสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเป็นทนายความได้ปกติ
  3. ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้อีกต่อไป

ทนายความเปิดเผยความลับลูกความกับความผิดทางอาญา

นอกจากทนายความที่เปิดเผยความลับของลูกความจะมีความผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ ข้อ 11 แล้ว ยังมีความผิดเป็นคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 อีกด้วย โดยมีการกำหนดโทษไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักบวช ทนายความ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยของบุคคลเหล่านี้เอาไว้ในกรณีที่มีการนำความลับไปเปิดเผยที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับใครก็แล้วแต่ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     มาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ถึงอย่างไรแล้วเราก็คงหนีการจ้างทนายความไม่ได้ในกรณีที่คดีนั้นมีความซับซ้อนมาก ๆ เช่น คดีผิดสัญญาทางแพ่งที่มีทุนทรัพย์เยอะ ๆ  หรือคดีอื่น ๆ ที่ต้องมีการสืบพิสูจน์พยานหลักฐานหลายอย่าง แต่ถ้าเป็นคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนก็สามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองโดยไม่มีทนายความว่าความให้ได้  

ดังนั้นก่อนที่จะฝากคดีไว้กับทนายความคนไหน ก็ควรเช็คประวัติเกี่ยวกับที่มาที่ไปของทนายความคนนั้นให้ดีดีว่าเขามักจะเปิดเผยข้อมูลความลับทางคดีของลูกความหรือไม่ เพราะการเปิดเผยข้อมูลคดีอาจไม่เกิดผลดีเสมอไป และอีกสิ่งที่ห้ามลืมทำเด็ดขาด นั่นก็คือการตรวจสอบรายชื่อทนายความจากสำนักงานทะเบียนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ถ้าใครไม่สะดวกโทรไปสอบถามก็สามารถตรวจสอบรายชื่อทนายความผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn

รู้หรือไม่?!  คดีมีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

ดราม่า ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า

“ปังชา” คำนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ ดราม่า #ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชี่ยลเพียงชั่วข้ามคืนกับ #ปังชา ว่าด้ว

Read More »
สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหนก็ได้เงินแค่วันนั้น ลูกจ้างรายวันไม่ใช่พ

Read More »