1

JusThat

คำแนะนำ วิธียื่นฟ้องคดีแรงงานด้วยตัวเอง

นายจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ไม่จ่ายโอที ไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชย เงินอื่น ๆ หรือถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และต้องการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง วิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถเรียกเงินจากนายจ้างได้ก็คือ การยื่นฟ้องคดีแรงงานต่อศาลแรงงานในเขตอำนาจศาลที่กำหนด

ซึ่งการฟ้องคดีแรงงานนี้ลูกจ้างสามารถฟ้องศาลด้วยตัวเองได้เลย เพราะการดำเนินคดีในศาลแรงงานแตกต่างกับการดำเนินคดีแพ่งทั่วไป โดยคดีแรงงานจะเป็นคดีที่เน้นความสะดวก ความประหยัด ความรวดเร็ว มีขั้นตอนต่าง ๆ ไม่เยอะเหมือนกับการดำเนินคดีแพ่ง 

และบทความนี้ JusThat จะแชร์วิธียื่นฟ้องคดีแรงงานต่อศาลด้วยตัวเอง การยื่นฟ้องคดีแรงงานต้องใช้แบบฟอร์มและเอกสารอะไรบ้าง ยื่นฟ้องเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อ อ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้เลย

ยื่นฟ้องคดีแรงงาน ต้องใช้แบบฟอร์มและเอกสารอะไรบ้าง

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีมีโจทก์คนเดียว

 1. แบบคำฟ้องคดีแรงงาน (รง.๑)
 2. แบบบัญชีพยานโจทก์ (ระบุโจทก์เป็นพยานลำดับที่ 1 และเรียงลำดับพยานที่ส่งศาลตามลำดับที่อ้างในคำฟ้อง)

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีมีโจทก์ 2 คนขึ้นไปฟ้องรวมกัน

 1. แบบคำฟ้องคดีแรงงาน (รง.๑) ของโจทก์แต่ละคน 
 2. แบบคำร้องขอรวมพิจารณา
 1. แบบบันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 2. แบบบัญชีพยาน (ระบุโจทก์เป็นพยานลำดับที่ 1 – n เรียงไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน และเรียงลำดับพยานที่ส่งศาลตามลำดับที่อ้างในคำฟ้อง)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ข้อมูลนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ DBD data warehouse กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นเอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1
 2. พยานหลักฐานที่ต้องการส่งศาล เรียงเอกสารตามลำดับที่อ้างถึงในคำฟ้อง เช่น เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 2  เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 เรียงลำดับไปเรื่อย ๆ จนครบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ (ใช้แนบไปพร้อมคำฟ้องตัวจริงเพื่อยื่นต่อศาล ไม่ต้องถ่ายเอกสารเพื่อนำกลับและส่งให้จำเลย)

ข้อควรรู้ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารท้ายคำฟ้องที่เป็นสำเนาทุกครั้ง และถ่ายเอกสาร 2 ชุด เพื่อส่งสำเนาให้จำเลย 1 ชุด และโจทก์รับสำเนากลับเอง 1 ชุด และโจทก์สามารถยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ทีหลัง

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลแรงงาน คลิก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ยื่นฟ้องเสร็จแล้วอย่าลืมใบนัด และต้องไปศาลตามนัดทุกครั้ง

เตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถไปยื่นคำฟ้องต่อศาลได้ที่ศาลแรงงานที่มีเขตอำนาจอยู่ในพื้นที่ที่คุณทำงาน โดยไปยื่นคำฟ้องที่งานรับฟ้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้สำเนาคำฟ้อง รวมทั้งเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ กับคุณกลับมา 1 ชุด และนำสำเนาไปส่งให้จำเลย 1 ชุด ส่วนคำฟ้องตัวจริงศาลจะเก็บไว้ในสำนวนคดีของคุณ เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีไป และเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันนัดกับคุณพร้อมให้ใบนัดกลับมา ซึ่งคุณจะต้องไปศาลตามนัดด้วยนะ ห้ามทิ้งนัดเด็ดขาด 

ถ้าคุณไม่ไปศาลตามนัดและไม่แจ้งให้ศาลทราบว่าเพราะอะไรคุณถึงไปไม่ได้ หรือเหตุผลการขาดนัดของคุณไม่มีความสมเหตุสมผล ศาลจะถือว่าโจทก์ขาดนัด และจำหน่ายคดีของคุณออกจากสารระบบความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง 

     มาตรา 40 เมื่อโจทก์ได้ทราบคําสั่งให้มาศาลตามมาตรา 37 แล้วไม่มาตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ศาลแรงงานทราบเหตุที่ไม่มา ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดําเนินคดีต่อไป ให้ศาลแรงงานมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

     เมื่อจําเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา 37 แล้วไม่มาตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ศาลแรงงานทราบเหตุที่ไม่มา ให้ศาลแรงงานมีคําสั่งว่าจําเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว 

     ในกรณีที่โจทก์หรือจําเลยได้แจ้งให้ศาลแรงงานทราบเหตุแล้ว และศาลแรงงานเห็นเป็นการสมควร ก็ให้กําหนดวันเวลานัดใหม่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาศาล

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »