1

JusThat

สงกรานต์นี้ ใครยิงปืนขึ้นฟ้า มีความผิดตามกฎหมายนะ

สงกรานต์เพิ่งผ่านพ้นไป แต่การเฉลิมฉลองอาจยังไม่จบ และสำหรับการนัดรวมญาติสนิท มิตรสหายที่ไม่ได้พบกันนาน บางคนอาจถือโอกาสนี้ในการโชว์ของ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความมั่งคั่งของตนเอง และอาจมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยฉลองสงกรานต์อีกด้วย ยิงอยู่ในรั้วบ้านตัวเอง ลูกปืนไม่ได้ไปโดนใครซะหน่อย จะมีความผิดด้วยเหรอ ?

แต่หากไม่โชคดีลูกกระสุนอาจหล่นใส่หลังคาบ้าน ถูกร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือมีผู้เสียชีวิตจากการยิงปืนขึ้นฟ้า ดังที่เราเคยเห็นข่าวตามหน้าจอทีวี หรือโซเชี่ยลอยู่เรื่อย ๆ JusThat จึงขอเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปืนในบทความนี้ อยากยิงปืนขึ้นฟ้าจะทำได้ไหม และยิงแล้วจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไร

ยิงปืนขึ้นฟ้าในรั้วบ้านตัวเองผิดกฎหมาย

ใครสามารถมีปืนไว้ในครอบครองได้บ้าง

การจะมีปืนไว้ในครอบครองประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องทุกขั้นตอน ซึ่งการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ต้องไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนก่อน เมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนได้ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลแบบชั่วคราว  (แบบ ป.4 ชั่วคราว) ซึ่งใบอนุญาตแบบชั่วคราวนี้มีอายุ 6 เดือน เพื่อให้นำไปซื้อปืน 

เมื่อซื้อปืนแล้วต้องไปพบนายทะเบียนอาวุธปืนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบปืนที่ซื้อมาว่าตรงกับที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ภายใน 6 เดือน และออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลแบบถาวร (แบบ ป.4 ถาวร) จะซื้อปืนมาไว้ใช้เฉย ๆ โดยไม่มีใบอนญาตให้มีและใช้ไม่ได้นะ

และถึงแม้จะมีใบอนุญาตแล้ว หากครอบครองอาวุธปืนของผู้อื่นก็จะมีความผิดเช่นกัน แปลว่า ปืนของใครก็ของคนนั้น จะแลกเปลี่ยน ให้คนอื่นเอาไปใช้โดยพละการไม่ได้นะ แต่การฝากถือแค่แปบเดียว เช่น ฝากถือเพราะจะไปเข้าห้องน้ำ วางไว้ที่โต๊ะแล้วเดินกลับไปเอาของโดยที่เพื่อนนั่งเฝ้าให้ แบบนี้คนเฝ้าไว้ให้ไม่มีความผิดนะ เพราะไม่ถือว่าคนรับฝากมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง โดยการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน จะออกใบอนุญาตให้ได้ 3 กรณีเท่านั้น

 1. ใช้ป้องกันตัวและทรัพย์สิน 
 2. ใช้ในการเล่นกีฬา 
 3. ใช้ในการล่าสัตว์ 

นอกเหนือจาก 3 กรณีนี้จะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้และจะต้องไม่เป็นอาวุธสงครามด้วย โดยผู้ที่ขอใบอนุญาตจะต้องมีประวัติที่ใส สะอาดมาก ๆ ไม่เคยต้องคดีอาญาใด ๆ มาก่อน 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน.

 1.  บรรลุนิติภาวะ

 2.  สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

 3.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 4. มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

ยิงปืนในรั้วบ้าน มีความผิดอย่างไร

หลังจากมีปืนมาไว้ในครอบครองแล้ว มีใบอนุญาตให้ใช้แล้ว จะยิงได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เช่น โจรขึ้นบ้านต้องยิงเพื่อขู่โจรไม่ให้เข้ามา มีคนยิงปืนใส่เลยต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อยู่ตรงหน้า แต่หากยิงเล่น ยิงโดยไม่มีสาเหตุ ไม่ว่าจะยิงขึ้นฟ้า ยิงลงน้ำ ยิงลงดิน ยิงใส่กำแพงบ้าน ยิงทดสอบกระสุน ยิงเพราะเมา ก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ฐานยิงปืนโดยใช่เหตุ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พกปืนโดยเปิดเผย มีความผิดทางอาญา

นอกจากยิงปืนโดยไม่มีสาเหตุที่สมควรไม่ได้แล้ว การพกปืนไปในที่ต่าง ๆ ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดด้วย ซึ่งการพกปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ยกเว้นทำไปเพราะมีความจำเป็น หรือ เร่งด่วน เช่น ถือปืนวิ่งตามคนร้ายออกไปหน้าบ้านเพราะถูกยกเค้าบ้าน ต้องไปต่างจังหวัดและนำเงินไปด้วยจำนวนมากจึงต้องนำปืนไปด้วย แต่ไม่ใช่ว่านำไปได้แล้วจะถือปืนโชว์ หรือวางโชว์หน้ารถได้นะ ต้องเก็บให้มิดชิดด้วย เพราะการพกพาปืนไปแบบนี้ต้องพกพาไปเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สินเท่านั้น

ซึ่งกฎหมายมีการห้ามพกอาวุธปืนติดตัว เช่น เหน็บไว้ที่เอว ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพาย ไว้ในรถในจุดที่หยิบได้สะดวกพร้อมใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490   มาตรา 8 ทวิ  ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์”

หากมีการฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรามาตรา 72 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

คำว่าติดตัว คือ นำติดตัวไปแบบพร้อมใช้ทันทีทุกเมื่อทุกเวลา แต่หากเก็บไว้ท้ายรถ ใต้เบาะหลัง เก็บโดยแยกกระสุนออก แบบนี้ไม่ใช่การพาติดตัวไปนะ แต่เป็นการพาไปเฉย ๆ ซึ่งจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371  “ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณโดย เปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี ขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น”

เราจะเห็นว่า ไม่ว่าในกรณีใดกฎหมายก็ห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผยเด็ดขาด หากจำเป็นจริง ๆ ก็สามารถนำไปได้แต่ต้องเก็บให้มิดชิด และห้ามนำอาวุธปืนไปในที่ชุมชนที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลอง จัดการนมัสการ งานรื่นเริง งานมหรสพต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ถึงแม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็ตาม ก็ไม่สามารถพกปืนได้อย่างเปิดเผยหรือนำปืนไปในสถานที่ดังกล่าวได้

และสุดท้ายนี้ สิ่งที่ผู้เขียนคิดว่าสำคัญมาก ๆ นอกจากการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและการปฎิตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้ใช้ปืนก็ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย เพราะจะใช้ปืนป้องกันตัวเองต้องสติและความรู้เกี่ยวกับปืน ไม่อย่างนั้นปืนทีมีอยู่ก็อาจจะสร้างอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นได้

 

รู้หรือไม่?! ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ จะทำให้เรื่องถึงชั้นศาลได้เร็วขึ้น
JusThat ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท บริการส่งฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญา

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

ดราม่า ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า

“ปังชา” คำนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ ดราม่า #ปังชา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชี่ยลเพียงชั่วข้ามคืนกับ #ปังชา ว่าด้ว

Read More »
สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหนก็ได้เงินแค่วันนั้น ลูกจ้างรายวันไม่ใช่พ

Read More »