1

JusThat

ยื่นฟ้องคดีแรงงาน
ทำคำฟ้องไม่เป็นให้นิติกรศาลช่วยได้

ต้องการยื่นฟ้องคดีแรงงานเพราะไม่ได้รับเงินที่ควรได้รับ ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่อุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับทำคำฟ้องด้วยตัวเอง หรือทำคำฟ้องเองไม่เป็น คุณสามารถให้นิติกรที่ศาลแรงงานที่มีเขตอำนาจอยู่ในพื้นที่ที่คุณทำงานช่วยคุณได้ เพราะนิติกรในศาลแรงงานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาประชาชน ให้บริการทำคำฟ้อง คำร้อง คำขอ และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินคดี

ไปศาลแรงงานพบนิติกรได้ที่ไหน

เมื่อไปถึงศาลแล้วให้ไปติดต่อส่วนนิติการ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการปรึกษานิติกร หลังจากได้บัตรคิวและได้เข้าปรึกษานิติกรแล้ว ให้คุณเล่ารายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นิติกรฟัง เพื่อให้นิติกรเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องราว และทราบจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกร้อง หรือสามารถเรียกร้องได้ 

และคุณสามารถแจ้งนิติกรให้ทำคำฟ้องได้เลย หลังจากนิติกรทำคำฟ้องให้แล้วและพิมพ์เอกสารออกมา คุณต้องตรวจสอบคำถูก คำผิด รายละเอียดของข้อความ ถ้ามีตรงไหนที่นิติกรพิมพ์ผิด หรือมีความหมายผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริง คุณก็สามารถแจ้งนิติกรให้แก้ได้เลย เมื่อตรวจสอบแล้วข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างค่อยลงลายมือชื่อของคุณ 

และสิ่งสำคัญที่คุณห้ามลืมเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเอง เพราะคุณต้องใช้สิ่งนี้ในการเข้ารับบริการ และคุณควรเตรียมพยานหลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณฟ้อง ไปด้วย เช่น รายการเดินบัญชีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน สลิปค่าจ้าง และอย่าลืมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเอง เพราะคุณต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบไปกับคำฟ้องด้วย 1 ใบ แต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปจากบ้านก็สามารถไปใช้บริการร้านถ่ายเอกสารที่ศาลได้

หลังจากทำคำฟ้อง แนบเอกสารต่าง ๆ และถ่ายสำเนาเอกสาร 2 ชุดเรียบร้อยแล้ว คุณต้องไปยื่นคำฟ้องที่งานรับฟ้องให้เรียบร้อยก่อน ตรงนี้คุณต้องไปอาคารไหน ชั้นไหน คุณสามารถสอบถามจากนิติกรที่ให้คำปรึกษาได้เลย 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ยื่นฟ้องเสร็จแล้วอย่าลืมใบนัด และต้องไปศาลตามนัดทุกครั้ง

เมื่อคุณยื่นคำฟ้องที่งานรับฟ้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้สำเนาคำฟ้อง รวมทั้งเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ กับคุณกลับมา 1 ชุด และนำสำเนาไปส่งให้จำเลย 1 ชุด ส่วนคำฟ้องตัวจริงศาลจะเก็บไว้ในสำนวนคดีของคุณ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันนัดกับคุณพร้อมให้ใบนัดกลับมา ซึ่งคุณจะต้องไปศาลตามนัดด้วยนะ ห้ามทิ้งนัดเด็ดขาดนะ ถ้าคุณไม่ไปศาลตามนัดและไม่แจ้งให้ศาลทราบว่าเพราะอะไรคุณถึงไปไม่ได้ หรือเหตุผลการขาดนัดของคุณไม่มีความสมเหตุสมผล ศาลจะถือว่าขาดนัด และจำหน่ายคดีของคุณออกจากสารระบบความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง 

รู้หรือไม่ ถูกกลั่นแกล้ง โดนไล่ออกโดยไม่มีความผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

อยู่ดีดีนายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกทันทีไม่ได้นะ เพราะการเลิกจ้างต้องมีเหตุผลอันสมควร ถ้านายจ้างพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกจ้างคนนี้ที่ถูกเลิกจ้างไปทำความผิดจริง นายจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้กับลูกจ้าง

นอกจากนี้นายจ้างยังต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ค่าชดเชยกรณีลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป ดอกเบี้ยผิดนัด 15% ต่อปี และนายจ้างอาจต้องรับโทษทางอาญากรณีไม่จ่ายเงินตามสิทธิให้ลูกจ้าง เช่น ค่าชดเชย ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »