1

JusThat

เช่าบ้าน เช่าคอนโด
ผู้เช่าไม่ยอมรับโนติสบอกเลิกสัญญา
ผู้ให้เช่าจะฟ้องขับไล่เลยได้ไหม

สัญญาเช่าบ้าน เช่าคอนโด เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำตามแบบเป็นหนังสือ แต่ต้องมีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือจึงจะไปฟ้องร้องบังคับคดีกันตามสัญญาเช่าได้ เช่น ฟ้องเรียกค่าเช่า เป็นต้น

แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าบ้าน เช่าคอนโด เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่ม3 ปี กรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องทำตามแบบ คือ ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปีนั้นจึงจะใช้บังคับได้ ถ้าไม่ทำสัญญาเป็นหนังสือและไม่ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญานั้นก็จะบังคับใช้ได้เพียง 3 ปีเท่านั้น และสัญญาส่วนที่เกินกว่า 3 ปีจะตกเป็นโมฆะ คือ ไม่มีผลตั้งแต่แรก เพราะไม่ได้ทำสัญญาตามแบบที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง

และในบทความนี้ JusThat จะพาทุกท่านไปศึกษาเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่า โดยการส่งโนติสไปแต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับโนติส ปฏิเสธการรับ หลีกเลี่ยงการรับโนติส กรณีนี้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร การบอกเลิกสัญญาจะมีผลตามโนติสที่ส่งไปไหม เรามาศึกษาไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

ส่งโนติส อีกฝ่ายไม่รับ เท่ากับมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

กรณีส่งโนติสบอกเลิกสัญญาเช่า และกำหนดระยะเวลาให้ย้ายออกตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้เช่าดันไม่รับโนติส หลีกเลี่ยงการตอบรับโนติส เจ้าหน้าที่นำโนติสไปส่งแล้วแต่ส่งไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไม่รับ แบบนี้จะถือว่าผู้เช่ารับทราบการบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่นำส่งแต่นำส่งไม่ได้ เมื่อพ้นกำหนดตามโนติสแล้วแต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออก กรณีนี้ผู้ให้เช่าก็สามารถไปฟ้องขับไล่ผู้เช่าได้เลยในทันทีที่พ้นกำหนดตามโนติส โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันอีก 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล
     การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
Facebook
Twitter
LinkedIn

หากคดีมีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »